• Trang chủ
 • ->
 • Quản lý tài khoản quản trị Web

Quản lý tài khoản quản trị Web

Tài khoản chủ sở hữu tài khoản là tài khoản của người tiến hành tạo lập website. Người này có email và thông tin liên lạc ban đầu được sử dụng để đăng ký Haravan.

Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể thực hiện các quyền hạn sau:

 • Chọn một chủ tài khoản mới bằng cách chuyển quyền sở hữu tài khoản.
 • Thay đổi gói dịch vụ (gia hạnh / nâng cấp).
 • Quản lý chi tiết tài khoản như tên cửa hàng và email tài khoản.
 • Tạo và quản lý tài khoản nhân viên.
 • Quản lý tùy chọn thanh toán và vận chuyển.
 • Thay đổi thông tin thanh toán.
 • Xóa đơn hàng.
 • Thêm hoặc thay đổi tích hợp với các bên thứ ba như Google.
 • Truy cập Cài đặt ứng dụng Haravan hoặc một giao diện mới

Lưu ý: Nếu người truy cập là nhân viên và cần phải thay đổi quyền truy cập thì cần phải liên hệ với chủ tài khoản của cửa hàng.


Tìm hiểu về tài khoản của Nhà bán hàng

 • Đăng nhập

 • Quản lý tài khoản của Nhà bán hàng

 • Quản lý đơn hàng của Nhà bán hàng

 • Bảo mật tài khoản

 • Quản lý thanh toán và vận chuyển

 • Tài khoản nhân viên

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.