Bạn cần tìm gì ?

Thêm hoặc xoá quản trị viên

Bên cạnh tài khoản chủ sở hữu, một website hoạt động còn có thể bao gồm nhiều tài khoản quản trị viên của nhân viên. Nhà bán hàng có thể thêm hoặc xóa các tài khoản này dễ dàng. 


Thêm tài khoản quản trị viên

Với tư cách là chủ sở hữu tài khoản, Nhà bán hàng có thể thêm tài khoản quản trị viên bằng cách tạo một tài khoản nhân viên mới khi gửi lời mời tới email củanhân viên đó.

Để thêm tài khoản nhân viên mới, Nhà bán hàng cần:

 1. Đăng nhập với tư cách là chủ tài khoản sở hữu.
 2. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Tài khoản.


 3. Trong phần Nhân viên quản trị, nhấp Thêm quản trị viên.

 4. Trong cửa sổ Thêm thành viên quản trị, Nhà bán hàng nhập Họ, TênĐịa chỉ Email của nhân viên mới và Mật khẩu của tài khoản chủ sở hữu.
  Trong đó, Địa chỉ mail và Mật khẩu là thành phần bắt buộc.
  Nhấp Gửi lời mời để hoàn tất.

 5. Nhân viên nhận được email gửi lời mời và nhấp chọn VÀO TRANG QUẢN LÝ để xác nhận.

 6. Trên trang thiết lập tài khoản nhân viên, hãy hoàn thành biểu mẫu với các thông tin: Địa chỉ email, Họ và tênĐiện thoạiMật khẩu.
 7. Nhấp vào Tạo tài khoản để hoàn thành thiết lập tài khoản.
  Lúc này, nhân viên có thể đăng nhập vào Trang quản trị bằng cách sử dụng địa chỉ email và mật khẩu, cũng có thể chỉnh sửa các chi tiết cho tài khoản bất cứ lúc nào.

Xóa tài khoản quản trị viên

Trái với trường hợp cần thêm tài khoản quản trị viên, Nhà bán hàng cũng có thể xóa tài khoản của nhân viên. 

Việc xóa này nghĩa là Nhà bán hàng có thể xoá vĩnh viễn tài khoản của nhân viên ra khỏi hệ thống và nhân viên không thể đăng nhập cũng như tham gia quản trị với bất kỳ quyền hạn nào.

Để xóa tài khoản nhân viên, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Đăng nhập với tư cách là tài khoản chủ sở hữu.
 2. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Tài khoản.

 3. Trong phần Nhân viên quản trị, mục Tài khoản nhân viên, tìm tên của nhân viên cần xóa.
 4. Kéo thanh trượt sang bên phải và nhấp vào dấu X

 5. Trong cửa sổ Xóa tài khoản, nhấp vào Xóa để xác nhận.