Thêm hoặc xoá quản trị viên

Khi đăng nhập bằng tài khoản chủ cửa hàng, Nhà bán hàng có thể tạo các tài khoản cá nhân cho nhân viên để họ đăng nhập vào Trang quản trị.

Sau khi tạo tài khoản cá nhân, Nhà bán hàng có thể cấp quyền cho tài khoản được phép truy cập hoặc không được phép truy cập vào các phần trong Trang quản trị.

1. Thêm quản trị viên :

Với tư cách là chủ sở hữu tài khoản, Nhà bán hàng có thể tạo một tài khoản nhân viên mới bằng cách gửi lời mời tới nhân viên.

Để thêm tài khoản nhân viên mới:

Bước 1: Đăng nhập với tư cách là chủ tài khoản.

Bước 2: Từ Trang quản trị Haravan, ấn Cấu hình => Tài khoản.

Bước 3: ở phần Nhân viên quản trị hãy nhấp Thêm quản trị viên.

Nhập tên, họ và địa chỉ email cho nhân viên mới:

  • Họ và Tên nhân viên quản trị
  • Email nhân viên quản trị 
  • Mật khẩu hiện tại của bạn là mật khẩu của chủ tài khoản

=> Nhấp vào Gửi lời mời khi bạn hoàn tất.

Lời mời qua email để tạo tài khoản sẽ được gửi cho nhân viên mới.

Bước 4: Thiết lập tài khoản nhân viên quản trị 

Khi nhân viên của Nhà bán hàng nhận được email lời mời mở tài khoản nhân viên cho cửa hàng Haravan, họ phải:

  • Mở email lời mời để chấp nhận lời mời.

  • Trên trang thiết lập tài khoản nhân viên, hãy hoàn thành biểu mẫu với thông tin của họ:

        - Địa chỉ email 

        - Họ và Tên 

        - Điện thoại

        - Mật khẩu

Nhấp vào Tạo tài khoản để hoàn thành thiết lập tài khoản.

Nhân viên bây giờ có thể đăng nhập vào Trang quản trị bằng cách sử dụng địa chỉ email và mật khẩu của họ. Họ cũng có thể chỉnh sửa các chi tiết cho tài khoản của họ bất cứ lúc nào.

2. Xóa nhân viên quản trị :

Là chủ sở hữu tài khoản, Nhà bán hàng có thể xoá vĩnh viễn tài khoản của nhân viên.

Để xóa tài khoản nhân viên:

Bước 1: Đăng nhập với tư cách là chủ tài khoản.

Bước 2: Từ Trang quản trị Haravan, ấn Cấu hình => Tài khoản.

Bước 3: Trong phần Tài khoản nhân viên, tìm tên của nhân viên cần xóa.

Bước 4: Kéo thanh trượt sang bên phải và nhấp vào dấu X Xóa tài khoản nhân viên để xóa vĩnh viễn tài khoản khỏi cửa hàng của bạn.

Bước 5: Trong hộp thoại xác nhận, hãy nhấp vào Xóa.

Nhân viên sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi cửa hàng và không còn xuất hiện trong danh sách nhân viên trên Trang quản trị hoặc có quyền truy cập vào cửa hàng nữa.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.