Bạn cần tìm gì ?

Quản lý giao diện

Nhà bán hàng có thể thay đổi giao diện, chọn chúng làm giao diện chỉnh cho website, moblie hoặc tạo bản sao lưu. Khi có kinh nghiệm với các giao diện, Nhà bán hàng sẽ nhanh chóng tìm thấy các phương pháp ưa thích của mình để làm việc hiệu quả.

Lưu ý: không thể vượt quá giới hạn 8 giao diện được lưu ở Trang quản trị.

Các mục liên quan:


Xuất giao diện

Nhà bán hàng có thể xuất giao diện và tải về máy tính cho các mục đích sau:

 • Chỉnh sửa giao diện bằng cách sử dụng các trình soạn thảo.
 • Lưu lại để sử dụng sau này nếu Nhà bán hàng đã đạt đến giới hạn 8 giao diện được cài đặt

Nhà bán hàng thực hiện như sau

 1. Trong Trang quản trị, vào Website -> Giao diện.
 2. Tìm giao diện bạn muốn xuất, ấn chọn Xuất để tải giao diện về máy.

 3. Giao diện được gửi đến Nhà bán hàng trong một tệp zip thông qua email đang đăng nhập vào Trang quản trị.

Khi Nhà bán hàng đã xuất thành công giao diện của mình, Nhà bán hàng có thể xóa giao diện được xuất khỏi cửa hàng của mình một cách an toàn.


Sao chép giao diện

Nhà bán hàng nên tạo một bản sao chép giao diện của mình trước khi thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào, như vậy Nhà bán hàng có thể dễ dàng loại bỏ các sự cố và bắt đầu lại nếu cần.

Khác với xuất giao diện, sao chép giao diện tạo ra một bản giao diện nhân bản ngay trên kho giao diện, và có ảnh hưởng đến số lượng tối đa 8 giao diện mà hệ thống yêu cầu.

Để sao chép giao diện:

 1. Trong Trang quản trị, vào Website -> Giao diện.
 2. Tìm giao diện muốn sao chép, chọn Sao chép.

Lưu ý: Khi đạt đến giới hạn 8 giao diện ở Trang quản trị, tùy chọn Sao chép sẽ bị chuyển sang màu xám và Nhà bán hàng sẽ phải xóa một chủ đề trước khi có thể tiếp tục.


Lưu giao diện


Nhà bán hàng có thể lưu lại các thay đổi như 1 tùy chọn mới. Việc này giúp Nhà bán hàng dễ dàng tạo ra nhiều tùy chọn và chọn tùy chọn thích hợp cho website.

 1. Sau khi thực hiện thay đổi tùy chỉnh theme, nhấp ký hiệu tam giác cảnh nút Lưu ở trên cùng bên phải trang.

 2. Điền tên tùy chọn mới và bấm Lưu.


Xóa giao diện

Nhà bán hàng có thể xóa bất kỳ giao diện nào ngoại trừ giao diện đang áp dụng là Giao diện chính.

Để xóa một giao diện:

 1. Trong Trang quản trị, vào Website -> Giao diện.
 2. Tìm giao diện muốn xóa, ấn dấu X.

 3. Trong cửa sổ thông báo, nhấn xác nhận Xóa để thực hiện xóa giao diện.


Sau khi thực hiện xóa một theme, hoạt động này sẽ được ghi nhận trên bản ghi của Quản lý chung.