Quản lý đơn hàng vận chuyển

Một đơn hàng được chuyển qua nhà vận chuyển sẽ cập nhật các trạng thái: 

- Đang đi lấy

- Đang giao hàng

- Đã giao hàng

- Chờ chuyển hoàn

- Chuyển hoàn

- Không gặp khách

- Hủy giao hàng.

Để cập nhật các trạng thái này. Bạn vào mục vận chuyển chọn " Vận chuyển". Sau đó bạn chọn đơn hàng nào mà mình muốn cập nhật.

Tiếp theo là cập nhật trạng thái vận chuyển và lưu.

Để thống kê mỗi trạng thái của đơn hàng, hiện có số lượng là bao nhiêu, bạn có thể thao tác như sau:

Bước 1: Vào phần vận chuyển

Bước 2: Chọn vận chuyển

Bước 3: Điều kiện lọc.

Bước 4: Chọn điều kiện lọc.

Bước 5: Thêm điều kiện lọc.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.