Quản lý đơn hàng

Các mục liên quan:


Xem lịch sử đơn hàng

Lịch sử đơn hàng giúp Nhà bán hàng biết được các thông tin về thời gian đặt hàng, lịch sử thanh toán, lịch sử vận chuyển,... Bên cạnh đó, Nhà bán hàng cũng có thể và viết ghi chú cho lịch sử đơn hàng. 

Để xem mục Lịch sử đơn hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng.
 2. Nhấp chọn mã đơn hàng muốn xem.
 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống phần Lịch sử.
 4. Nếu Nhà bán hàng cần thêm ghi chú, vào ô Thêm nội dung ghi chú, chọn Lưu khi đã hoàn thành.

Lưu ý: Ghi chú này hiển thị cho nội bộ nhân viên và không hiển thị đối với khách mua hàng.


Thêm nhãn, ghi chú hoặc sửa một đơn hàng

Nhà bán hàng có thể cập nhật các thông tin trong đơn hàng:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã đơn hàng cần xử lý.
 3. Tại đây, Nhà bán hàng có thể thay đổi các thông tin như:
  • Thay đổi thông tin Khách mua hàng.

  • Thêm hoặc xóa các ghi chú.

  • Thêm hoặc xóa nhãn.


Liên hệ với khách mua hàng về đơn đặt hàng

Thông tin của khách mua hàng được hệ thống tự động lưu trữ. Nhà bán hàng có thể thêm thông tin bổ sung hoặc chỉnh sửa trong mục Khách hàng trên Trang quản trị.

Nếu cấu hình thiết lập khách mua hàng phải nhập email và số điện thoại khi đặt hàng và thanh toán thì thông tin này được ghi nhận trong phần Thông tin Khách hàng của trang đơn đặt hàng

Nhà bán hàng có thể gọi điện cho khách mua hàng theo số điện thoại mà họ đã cung cấp.

Để liên hệ với Khách mua hàng bằng email:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã đơn hàng muốn xem.
 3. Tại trang Chi tiết đơn hàng, ở phần Khách hàng, Nhà bán hàng nhấp vào địa chỉ email khách mua hàng.
 4. Trong cửa sổ Liên hệ với khách hàng, Nhà bán hàng điền thông tin trong các ô Gửi đến, Gửi từ, Tiêu đề, Nội dung mail,...

 5. Nhấp Gửi Email.

Lưu trữ đơn hàng

Khi hoàn thành việc xử lý đơn đặt hàng, Nhà bán hàng có thể lưu trữ đơn hàng. Có 2 cách lưu trữ đơn hàng.

Lưu trữ từng đơn hàng một:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã đơn hàng muốn lưu trữ.
 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, nhấp vào dấu 3 chấm ở góc trên bên phải.

 4. Chọn Lưu trữ.

Lưu trữ một lúc nhiều đơn hàng:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng.
 2. Chọn các đơn hàng muốn lưu trữ bằng cách click vào ô trống trước mỗi đơn hàng. Nhà bán hàng có thể lọc để tối ưu việc lựa chọn này.
 3. Trong Chọn hành động, Nhà bán hàng chọn Lưu trữ đơn hàng đã chọn.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.