Quản lý đơn hàng

Tổng quan về quản lý đơn hàng

Đối với mỗi website bán hàng thì việc quản lý đơn hàng là điều vô cùng quan trọng.

“Đơn hàng” là trang giúp Nhà bán hàng quản lý các đơn hàng từ nhiều kênh bán hàng của mình. Tại đây Nhà bán hàng có thể thấy được tổng số đơn hàng, trạng thái của từng đơn hàng, tìm kiếm, lọc, trích xuất dữ liệu…

Để xem quản lý đơn hàng của mình: 

Từ trang quản trị viên Haravan,  đi đến Đơn hàng .

Tại trang này Nhà bán hàng có thể dể dành quản lý được các đơn hàng của mình, giúp cho Nhà bán hàng tránh thiếu sót đơn hàng, và giúp cho việc quản lý đạt hiệu quả cao.  


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.