Bạn cần tìm gì ?

Quản lý cửa hàng

Trước khi mở cửa hàng online để bán, Nhà bán hàng cần đưa ra một số quyết định về quản lý cửa hàng. Chọn cấu hình vận chuyển, cấu hình thanh toán, thêm chính sách của cửa hàng vào trang thanh toán.

Các nội dung gồm:


Bước 1: Cài đặt giao hàng.

Để bắt đầu vận chuyển sản phẩm, Nhà bán hàng cần phải thêm địa chỉ xuất hàng.

Từ trang quản trị Haravan củaNhà bán hàng, đi tới Cấu hình > Địa chỉ.

Nhập địa chỉ của vị trí nơi Nhà bán hàng xuất hàng. Sau đó nhấp vào Lưu.


Bước 2: Cấu hình vận chuyển.

Nhà bán hàng có thể thêm khu vực vận chuyển, thêm phí vận chuyển cho từng gói vận chuyển.

Để thêm khu vực vận chuyển:

 1. Tại trang quản trị Haravan, nhấp vào Cấu hình > Vận chuyển
 2. Thêm khu vực vận chuyển.
 3. Chọn khu vực muốn thêm.

Để thêm hoặc chỉnh sửa phí vận chuyển

 1. Tại trang quản trị Haravan, nhấp vào Cấu hình > Vận chuyển.
 2. Nhấp Giao hàng tận nơi, sau đó chỉnh sửa lại phí vận chuyển
 3. Thêm phí vận chuyển cho từng gói. Ví dụ: đơn hàng trên 500.000đ miễn phí vận chuyển, đơn hàng dưới 500.000đ tính phí vận chuyển.
 4. Đặt tiêu đề cho phí vận chuyển và tạo tiêu chuẩn tính phí
 5. Nhập phí vận chuyển
 6. Nhấp lưu

Bước 3: Cấu hình thanh toán

Cấu hình thanh toán giúp Khách mua hàng chọn hình thức thanh toán đơn hàng.

Có 2 hình thức thanh toán chính là:

 • Thanh toán khi giao hàng ( COD ): giao hàng giao tiền
 • Chuyển khoản ngân hàng. Trong chuyển khoản ngân hàng có 2 hình thức : Chuyển khoản trực tiếp cho tài khoản chủ shop hoặc thông qua ngân hàng trung gian ( cổng thanh toán, ví điện tử)

Bước 4: Thêm chính sách của Nhà bán hàng.

Trước khi Khách mua hàng thanh toán, Khách mua hàng của Nhà bán hàng có quyền truy cập vào chính sách của Nhà bán hàng về hoàn tiên, sự riêng tư và điều khoản dịch vụ.

Nhà bán hàng cần thêm chính sách của mình bằng một trang nội dung riêng. Chính sách của Nhà bán hàng được hiển thị dưới dạng liên kết ở cuối trang thanh toán.

Để thêm chính sách của Nhà bán hàng vào cửa hàng trực tuyến:

 1. Tại trang quản trị Haravan, nhấp vào Website > Trang nội dung.
 2. Tạo trang
 3. Nhập tiêu đề chính sách và mô tả chính sách.
 4. Nhấp lưu trang.
 5. Thêm liên kết vào trang nội dung của Nhà bán hàng để Khách mua hàng của Nhà bán hàng có thể tìm thấy nó dễ dàng.

Bước tiếp theo:

Sau khi hoàn thành việc chọn cài đặt quản lý cửa hàng, đã đến lúc chuẩn bị giới thiệu cửa hàng.