Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Quản lý bình luận trong bài viết blog

Quản lý bình luận trong bài viết blog

Nhà bán hàng có thể cho phép bình luận từ khách hàng trên các bài đăng blog; có thể tắt chức năng bình luận, cho phép bình luận và có duyệt trước, cho phép bình luận không cần duyệt.
Nhà bán hàng cũng có thể chủ động xóa các spam hoặc các nhận xét không mong muốn.

Lưu ý:
Để có thể bật nhận xét cho blog thì trước đó Nhà bán hàng nên đăng ít nhất một bài viết lên trên danh mục blog.

Cho phép hoặc vô hiệu bình luận trên blog

Khi Nhà bán hàng tạo blog mới mặc định Tắt chức năng bình luận vì vậy khách truy cập vào blog không thể để lại nhận xét về bất kỳ bài đăng nào trong danh mục blog đó.

Cài đặt nhận xét có 3 tùy chọn:

 • Tắt chức năng bình luận: Khách truy cập vào blog sẽ không nhìn thấy form để lại nhận xét về bài đăng.
 • Cho phép bình luận và có duyệt trước: Khách truy cập vào blog có thể để lại nhận xét nhưng nhà bán hàng sẽ cần phải xem nhận xét trước khi chúng xuất hiện ngoài website.
 • Cho phép bình luận không cần duyệt: Khách truy cập vào blog có thể để lại nhận xét và chúng sẽ xuất hiện ngoài website mà không có sự đánh giá của bạn.

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập trang quản trị, tới Website -> Blog.
 2. Nhấp Quản lý Blog.
 3. Nhấp vào tên Blog mà nhà bán hàng muốn chỉnh sửa.
 4. Trong phần Bình luận, Nhà bán hàng chọn cài đặt.

 5. Chọn Lưu.

Kiểm duyệt bình luận

Nếu nhà bán hàng chọn cho phép nhận xét đang chờ xử lý, thì sẽ phải phê duyệt tất cả nhận xét trước khi chúng được hiển thị trên blog. Nhà bán hàng cũng có thể phê duyệt hoặc xóa nhiều nhận xét bằng một hành động hàng loạt.

 1. Đăng nhập vào trang quản trị, tới Website -> Blog.
 2. Nhấp vào Quản lý bình luận.
 3. Trong phần Quản lý bình luận nhấp vào Duyệt để hiển thị bình luận ngoài website, hoặc có thể nhấp vào dấu x để xóa bình luận.


Xóa bình luận spam

Haravan cho phép gắn cờ spam trên những bình luận có dấu hiệu spam, nhận xét bị gắn cờ sẽ không được hiển thị ngoài website nhưng sẽ xuất hiện trong trang quản trị.

 1. Đăng nhập vào trang quản trị, tới Website -> Blog.
 2. Nhấp vào Quản lý bình luận.
 3. Lọc các bình luận có trang thái Spam
  • Xóa một bình luân: nhấp và dấu x để xóa.
  • Xóa nhiều bình luận: chọn tất cả -> Chọn hành động -> Xóa.