Quản lý bình luận

Trong bài viết hướng dẫn này haravan giúp bạn thực hiện các vấn đề sau:

  • Duyệt bình luận
  • Xóa bình luận
  • Đánh dấu bình luận là spam hay không

1. Đăng nhập admin, click vào menu website, sau đó bấm vào nút Quản lý bình luận ở góc phải bên trên.

Bạn có thể xóa, duyệt bình luận hoặc đánh dấu spam