Quản lý bình luận

Trong bài viết hướng dẫn này haravan giúp bạn thực hiện các vấn đề sau:

  • Duyệt bình luận
  • Xóa bình luận
  • Đánh dấu bình luận là spam hay không

1. Đăng nhập admin, click vào menu website, sau đó bấm vào nút Quản lý bình luận ở góc phải bên trên.

Bạn có thể xóa, duyệt bình luận hoặc đánh dấu spam


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.