Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Nhập và xuất danh sách khách hàng

Nhập và xuất danh sách khách hàng

Quản lý danh sách khách hàng được coi là một trong những thao tác cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Nếu Nhà bán hàng có quá nhiều dữ liệu cần phải chỉnh sửa hay ghi nhận trên hệ thống Haravan, thay vì phải thực hiện thủ công cho từng khách hàng, Nhà bán hàng có thể thực hiện chỉnh sửa hàng loạt thông qua việc nhập/xuất danh sách khách hàng.

Hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng nhập/xuất danh sách khách hàng (cũng như các dữ liệu khác như Sản phẩm, Đơn hàng,..) với 2 định dạng file CSV và Excel.

Các mục liên quan


Nhập danh sách khách hàng

Khách hàng trong hệ thống Haravan được phân biệt bởi địa chỉ mail: mỗi khách hàng tương ứng với một địa chỉ mail duy nhất

 • Nếu nhiều khách hàng có cùng một địa chỉ mail, hệ thống sẽ bỏ qua các khách hàng đó mà chỉ ghi nhận thông tin cho khách hàng đầu tiên được hệ thống nhận diện. 
 • Nếu Nhà bán hàng cần nhập một tệp có chứa địa chỉ email hoặc số điện thoại trùng lặp, cách tốt nhất là xóa tất cả các địa chỉ email và số điện thoại khỏi tệp CSV/Excel trước khi nhập.

Địa chỉ mail là trường thông tin bắt buộc phải có cuả khách hàng. Đối với các khách hàng không có địa chỉ mail, khi khách hàng được ghi nhận vào hệ thống, Haravan sẽ tự tạo cho mỗi khách này một địa chỉ mail để phân biệt (được định dạng tự động là [national_phone]@[country_code].phone).

Trong trường hợp không có email lẫn số điện thoại, hệ thống sẽ báo lỗi: "Email không được bỏ trống" và không nhập được dữ liệu khách hàng.

Haravan cung cấp tệp mẫu và Nhà bán hàng sử dụng từ tệp đó để tạo danh sách khách hàng sau đó nhập vào Trang quản trị. 

Các trường thông tin (mỗi cột) không được đảo sai thứ tự.

Để thực hiện nhập nhập danh sách khách hàng vào hệ thống Haravan, Nhà bán hàng làm như sau:

Bước 1: Tải tệp mẫu vào tạo thông tin

 1. Từ Trang quản trị -> Khách hàng -> Nhập dữ liệu

 2. Trong cửa sổ Nhập danh sách khách hàng, Nhà bán hàng chọn tệp mẫu theo 1 trong 2 dạng:

 3. Nhà bán hàng chọn nhập định dạng file tương ứng rồi chọn tải file về.
  Lưu ý: Nếu Nhà bán hàng chọn định dạng file CSV, Nhà bán hàng lưu ý chọn mã hóa theo định dạng UTF-8.
 4. Nhà bán hàng vào tệp mẫu và tạo thông tin khách hàng.


Bước 2: Nhập tệp thông tin vào hệ thống Haravan 

 1. Từ Trang quản trị -> Khách hàng -> Nhập dữ liệu

 2. Trong cửa sổ Nhập danh sách khách hàng, Nhà bán hàng chọn định dạng cho tệp (CSV hoặc Excel)
 3. Nhà bán hàng nhấn nút Chọn tệp và chọn tệp từ máy lên.
  Lưu ý:
  • Nhà bán hàng tick chọn vào "Ghi đè lên khách hàng hiện tại có cùng một email" nếu muốn cập nhật thông tin cho khách hàng cũ.

  • Trường hợp là khách hàng mới, Nhà bán hàng có thể bỏ qua thao tác này.
 4. Chọn Nhập dữ liệu để hoàn tất.

Xuất danh sách khách hàng

Nhà bán hàng xuất danh sách khi cần: xem, quản lý, chỉnh sửa thông tin khách hàng.

Cấu trúc của tệp nhập và tệp xuất dữ liệu là giống nhau. Điều này giúp Nhà bán hàng thuận tiện cho thao tác nhập/xuất qua lại.

Để thực hiện xuất danh sách khách hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

Bước 1: Trích lọc danh sách khách hàng cần xuất

 1. Từ Trang quản trị -> Khách hàng
 2. Nhà bán hàng chọn khách hàng
  • Thao tác thủ công: check vào từng ô trước tên khách hàng
   Lưu ý: thao tác chỉ thực hiện được cho từng trang hiển thị. Số lượng khách hàng lựa chọn tối đa bằng với số lượng hiển thị với trang đó.
  • Sử dụng bộ lọc: Nhà bán hàng chọn điều kiện lọc:

    Chọn điều kiện lọc để thực hiện lọc.

  • Chọn theo nhóm khách hàng

 3. Nhấp vào một trong các tùy chọn xuất sau:
 •  Xuất toàn bộ khách hàng để xuất tất cả khách hàng hiện có trong Trang quản trị
 • Xuất theo bộ lọc khác hàng để xuất khách hàng mà bạn đã lọc theo nhóm khác hàng
 • Xuất được chọn để xuất khách hàng mà Nhà bán hàng đã chọn

Bước 2: Xuất dữ liệu từ hệ thống

 1. Từ Trang quản trị -> Khách hàng -> Xuất dữ liệu

 2. Trong cửa sổ Xuất danh sách khách hàng, Nhà bán hàng chọn thông tin:
  • Lựa chọn khách hàng được xuất:
   • Xuất toàn bộ khách hàng để xuất tất cả khách hàng hiện có trong Trang quản trị
   • Xuất theo bộ lọc khác hàng để xuất khách hàng mà Nhà bán hàng đã lọc
   • Xuất khách hàng chọn để xuất khách hàng mà Nhà bán hàng đã chọn thủ công
  • Chọn định dạng têp:
   • file.csv
   • file.xls
 3. Chọn Xuất dữ liệu để xác nhận.
 4. Hệ thống thông báo "Xuất danh sách khách hàng thành công. file đã được gởi đến email của bạn".

Bước 3: Tải file

 1. Truy cập vào email đã đăng nhập Trang quản trị để tải tải file dữ liệu về.
 2. Click Tải file
   

Các trường thông tin trong tệp thông tin khách hàng

Tên Tên của Khách mua hàng.
HọHọ của Khách mua hàng.
Email

Địa chỉ email của Khách mua hàng.

Đối với những Khách mua hàng không nhập email mà chỉ nhập số điện thoại khi mua hàng, trường thông tin email sẽ được lưu dưới dạng là <số điện thoại>@<mã quốc gia>.phone.

Công tyTên của công ty mà Khách mua hàng sử dụng nếu có.
Địa chỉ 1Dòng đầu tiên của địa chỉ Khách mua hàng.
Địa chỉ 2Dòng thứ hai của địa chỉ Khách mua hàng, nếu cần.
Phường xãPhường hoặc Xã mà Khách mua hàng ở.
Ward CodeMã Phường hoặc mã Xã mà Khách mua hàng ở, nếu có.
Quận / HuyệnQuận hoặc Huyện mà Khách mua hàng ở.
District CodeMã Quận hoặc Huyện mà Khách mua hàng ở, nếu có.
Tỉnh / Thành PhốTỉnh hoặc Thành phố mà Khách mua hàng ở
Province CodeMã Tỉnh hoặc Thành phố mà Khách mua hàng ở, nếu có.
Quốc giaĐất nước mà Khách mua hàng đang ở.
Mã quốc giaMã quốc gia mà Khách mua hàng ở, nếu có
ZipMã bưu điện hoặc mã bưu điện cho địa chỉ của Khách mua hàng.
Điện thoạiSố điện thoại của Khách mua hàng.
Nhận email marketingCho Khách mua hàng nhận email quảng cáo không có 2 chế độ : Yes hoặc No.
Tổng chi tiêuTổng số tiền của Khách mua hàng đã chi mua sản phẩm.
Tổng đơn hàngTổng số đơn hàng mà Khách mua hàng đã đặt.
TagDanh sách các thẻ được sử dụng để gắn thẻ Nhà mua hàng (ví dụ tag1,tag2,tag3:) được phân cách bằng dấu phẩy .
Ghi chúThông tin bổ sung về Nhà mua hàng.
Ngày tạoNgày mà Nhà mua hàng tạo tài khoản trên website hoặc Nhà mua hàng đặt đơn đặt hàng.
Đã có tài khoảnNhà mua hàng đã đăng ký tài khoản ngoài website hay chưa.
Ngày sinhNgày sinh của khách mua hàng
Ngày đặt hàng cuối cùngNhà mua hàng hàng đặt hàng cuối cùng trên website hoặc được Nhà bán hàng tạo đơn hàng trong Trang quản trị.
Giới tínhGiới tính của khách hàng

Để xem chi tiết thông tin mã vùng, Nhà bán hàng tham khảo thêm tại đây.