Nhập danh sách sản phẩm

Việc nhập danh sách sản phẩm giúp Nhà bán hàng dễ dàng chuyển đổi từ các nền tảng khác sau Haravan hoặc nếu Nhà bán hàng muốn thực hiện thay đổi cho nhiều sản phẩm/ quản lý tồn kho.

Khi nhập sản phẩm, hệ thống Haravan sẽ chuyển đổi từ file thành sản phẩm trên website.

Các mục liên quan:


Chuẩn bị trước khi tiến hành import sản phẩm

Trước khi bắt đầu, Nhà bán hàng cần đọc các tài liệu về:

  • Giải thích về các file CSV, file XLS(excel).
  • Cấu trúc các trường sản phẩm trong file.
  • Gắn nhiều hình ảnh cho sản phẩm trong file Excel.

Import sản phẩm với file Excel

Mời Nhà bán hàng xem qua video hướng dẫn sau để biết cách import sản phẩm:


Import sản phẩm từ các nền tảng khác

Nếu Nhà bán hàng đã có file Excel được xuất từ các nền tảng bán hàng hoặc shop cũ, hãy chắc chắn file Excel đó được định dạng đúng như cấu trúc các trường sản phẩm trong file Excel mẫu của hệ thống Haravan. Nếu định dạng không đúng hoặc thiếu bất cứ tiêu đề sản phẩm nào, việc import sẽ thất bại.

File excel không nên vượt quá 15MB dung lượng. Nếu Nhà bán hàng gặp lỗi khi import file excel mới, hãy kiểm tra lại dung lượng file.

Để thêm sản phẩm từ các nền tảng bán hàng khác vào Haravan, thực hiện như sau:

1. Từ trang quản trị -> Sản phẩm.

2. Tại trang Quản lý sản phẩm, nhấp vào nút Nhập File ở góc trên bên phải.

3. Stick chọn vào dòng “Nhập từ file .xls(Excel).

4. Nhấp Choose File để chọn File import -> Chọn File

5. Nhấn Nhập sản phẩm.


Import sau khi đã sửa đổi file Excel

Nếu Nhà bán hàng muốn sửa đổi các sản phẩm trên website đang sử dụng Haravan, trước tiên cần phải Export-Xuất file Excel ra khỏi hệ thống. Sau đó mới tiến hành import lại file excel đã sửa đổi.

Để import lại file excel đã sửa đổi, thực hiện như sau:

1. Từ trang quản trị -> Sản phẩm.

2. Tại trang Quản lý sản phẩm, chọn Nhập File.

3. Chọn file excel đã cập nhật.

4. Stick vào “Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link URL”.

5. Nhấp Nhập sản phẩm.

Khi file excel được import lên hệ thống thành công, Haravan sẽ gửi 1 email thông báo đến email của tài khoản đang đăng nhập.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.