Ngôn ngữ trang thanh toán

Nếu Nhà bán hàng bán bằng cửa hàng trực tuyến, thì Nhà bán hàng có thể dịch kiểm tra bằng cách chỉnh sửa các tiêu đề của mình. Một số tiêu đề đi kèm với bản dịch cho nhiều ngôn ngữ, do đó Nhà bán hàng có thể chọn một ngôn ngữ khác cho thanh toán của mình trong trình chỉnh sửa. Nếu Nhà bán hàng muốn sử dụng ngôn ngữ không có trong chủ đề của mình, thì Nhà bán hàng cũng có thể dịch các thanh toán theo cách thủ công.

Các mục liên quan:

Chọn một ngôn ngữ thanh toán mới

Nếu giao diện của Nhà bán hàng bao gồm nhiều ngôn ngữ, sau đó Nhà bán hàng có thể chọn một ngôn ngữ cho thanh toán của mình.

Để chọn một ngôn ngữ thanh toán mới:

1. Từ Trang quản trị, ấn Cấu hình > Thanh toán.

2. Kéo xuống phần Ngôn ngữ thanh toán.

3. Ngôn ngữ thanh toán hiện tại của cửa hàng của Nhà bán hàng được hiển thị. Để chọn một ngôn ngữ khác cho thanh toán của Nhà bán hàng, hãy ấn vào Tùy chỉnh

4. Nhà bán hàng được đưa thẳng đến phần thay đổi các thông tin trang thanh toán. Ấn vào các trường muốn thay đổi và nhập thông tin mới, nhấn Lưu để hoàn tất.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.