Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Một số tính năng khác của Harapage

Một số tính năng khác của Harapage

Harapage đã và đang ngày càng khẳng định được ưu thế đến Nhà bán hàng, trong việc hỗ trợ để tương tác với khách hàng, tạo đơn hàng, quản lý khách hàng, quản lý FanPage, xem báo cáo,...

Bên cạnh các tính năng chính, Harapage còn hỗ trợ Nhà bán hàng một số tính năng bổ trợ, giúp Nhà bán hàng tương tác và quản lý tốt hơn.


Tính phí vận chuyển

Tính năng tính phí vận chuyển giúp Nhà bán hàng xem được phí ước tính từ kho hàng đến địa chỉ giao hàng của Khách mua hàng và khối lượng đơn hàng.

Tính năng này phục vụ cho nhu cầu tham khảo phí vận chuyển trong quá trình trò chuyện giữa Nhà bán hàng với Khách mua hàng.

 1. Nhà bán hàng di chuột và nhấn chọn vào nút Tính phí vận chuyển.

 2. Trong chi tiết tính phí vận chuyển, Nhà bán hàng điền các thông tin.


  1. Đi từ: Nhà bán hàng chọn kho từ danh sách kho đã được cấu hình hình địa chỉ trong Trang quản trị.


   Lưu ý: Nhà bán hàng có thể nhấp vào Chỉnh sửa để được điều hướng về trang cấu hình địa chỉ.
  2. Đi tới

   1. Mặc định hiển thị địa chỉ của khách hàng. Nhà bán hàng có thể chọn địa chỉ cửa hàng mới.
   2. Nhập khối lượng của đơn hàng. Nếu bỏ trống, hệ thống ghi nhận khối lượng bằng 0.
   3. Nhập tiền thu hộ của đơn hàng.
  3. Tính phí: khi nhấn vào nút Tính phí, các mục phí vận chuyển tương ứng với nhà vận chuyển, địa chỉ kho, địa chỉ giao hàng, khối lượng đơn hàng, tiền thu hộ được kê khai chi tiết.

  4. Lựa chọn nhà vận chuyển: Nhà bán hàng lựa chọn nhà vận chuyển giao hàng cho đơn hàng. Danh sách nhà vận chuyển được đồng bộ tương ứng với cấu hình và kết nối nhà vận chuyển mà Nhà bán hàng đã thiết lập.

 3. Mỗi nhà vận chuyển sẽ có một nút Tạo đơn bên cạnh. Khi Nhà bán hàng nhấn chọn tạo đơn tại nhà vận chuyển và gói vận chuyển tương ứng, đơn hàng mới với phí vận chuyển ước tính được tạo ra.

Lưu ý: phí vận chuyển này là phí ước tính, do đó có thể chênh lệch so với thực tế.


Tính năng bổ trợ trong Cuộc hội thoại

Xem thêm

Tính năng Xem thêm chỉ khả dụng khi nội dung cuộc hội thoại vượt quá 50 dòng tin nhắn.

Khi đó, Nhà bán hàng nhấn chọn Xem thêm để xem nội dung trước đó.

Xem lịch sử tương tác

Xem lịch sử tương tác giúp Nhà bán hàng lọc và xem lại lịch sử các cuộc hội thoại với một khách hàng.

Bằng cách nhấn vào nút Xem lịch sử tương tác.

Các cuộc hội thoại thuộc khách hàng đó được lọc và thể hiện.

Xem trên Facebook 

Tính năng Xem trên Facebook giúp Nhà bán hàng xem nhanh cuộc hội thoại đó trên Facebook.

 • Nếu đó là luồng comment, hệ thống điều hướng về url đăng bài post chứa comment đó.
 • Nếu đó là luồng inbox, hệ thống dẫn về trang hộp thư chứa inbox của khách hàng đó.

Xem comment trên Harapage

Trên Harapage, Nhà bán hàng dễ dàng xem được các comment được tải về các luồng hội thoại. Với mỗi luồng comment là là một cuộc hội thoại, bất kể là có từ cùng một khách hàng hay không.

Do commnet có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, và tùy thuộc vào nguồn phát sinh mà cơ chế hoạt động và cách thức hiển thị của các comment này cũng có sự khác biệt.

LiveStream 

LiveStream hay còn gọi là Phát trực tiếp, là một tính năng chỉ dành cho Facebook mobile app.

Khi Nhà bán hàng livestream, thông thường sẽ phát sinh rất nhiều comment. Các comment này:

 • Tự động được gắn nhãn hội thoại Live.
 • Nếu comment có số điện thoại thì tự động được ẩn đi, dù cho Nhà bán hàng không cấu hình Tự động ẩn số điện thoại trong Tiện ích Harapage.
 • Nếu LiveStream vẫn đang phát trực tiếp, Nhà bán hàng không thể reply hay thao tác với tin nhắn trong Harapage.
 • Nếu LiveStream đã ngừng phát, bài đăng tương tự như đăng tải video. Các comment phát sinh vẫn được gắn nhãn Live. Lúc này, Nhà bán hàng có thể reply hay thao tác với tin nhắn trong Harapage.

Video

Khi xem comment trên Harapage từ một bài đăng video trong Facebook (bao gồm cả LiveStream đã ngừng phát), nội dung hiển thị bao gồm ảnh cắt từ video và nội dung mô tả (nếu có).

Album ảnh

Album ảnh nghĩa là bài đăng tải lên nhiều ảnh, có tên album, có nội dung mô tả album, mỗi ảnh có nội dung mô tả riêng.

Khi đó, có hai loại comment:

 1. Comment trên album ảnh: khi xem comment trên Harapage, nội dung hiển thị bao gồm ảnh đầu tiên và nội dung mô tả album (nếu có).


 2. Comment trên ảnh trong album ảnh: khi xem comment trên Harapage, nội dung hiển thị bao gồm ảnh được comment và nội dung mô tả ảnh (nếu có).

Bài đăng nhiều ảnh

Bài đăng nhiều ảnh khác với album ảnh ở chỗ là không có tên album, chỉ tương đương với một tình trạng (status) có nhiều ảnh.

Bài đăng có thể có nội dung mô tả cho toàn bài đăng và nội dung mô tả cho từng ảnh trong bài.

Khi đó, có hai loại comment:

 1. Comment trên bài đăng: khi xem comment trên Harapage, nội dung hiển thị bao gồm ảnh đầu tiên và nội dung mô tả bài đăng (nếu có).


 2. Comment trên ảnh trong bài đăng: khi xem comment trên Harapage, nội dung hiển thị bao gồm ảnh được comment và nội dung mô tả ảnh (nếu có).

Bài đăng một ảnh, kèm nội dung mô tả

Bài đăng chỉ có một ảnh, có thể có hoặc không có nội dung mô tả. 

Khi xem comment trên Harapage, nội dung hiển thị bao gồm ảnh và nội dung mô tả (nếu có).

Bài chia sẻ Bài đăng (Share post)

Bài đăng được chia sẻ từ một bài đăng bất kỳ trước đó (từ chính trang, hay từ trang khác,...). 

Khi xem comment trên Harapage, nội dung hiển thị bao gồm nội dung mô tả và ảnh bên trong bài đăng.

Bài chia sẻ Liên kết (Share link)

Bài đăng là một liên kết được chia sẻ từ trang khác. 

Khi xem comment trên Harapage, nội dung hiển thị bao gồm ảnh và nội dung mô tả của bài đăng. 

Bài đăng từ khách truy cập

Đây là bài đăng bất kỳ của khách truy cập (có thể thích/theo dõi hoặc không của trang).

Khi xem comment trên Harapage, nội dung hiển thị bao gồm ảnh hoặc nội dung mô tả (nếu có).

Tóm lại: Comment từ Facebook, khi xem tại Harapage, nếu là nội dung văn bản thì lấy nội dung văn bản, nếu là hình ảnh thì lấy hình ảnh, nếu là nhiều hình ảnh thì lấy hinh ảnh đầu tiên, nếu là video thì lấy hình ảnh đại diện video, trong đó, bất kỳ nội dung mô tả kèm theo cũng được lấy về và hiển thị theo.