Mở ca

Khi bắt đầu ca làm việc, nhân viên phải mở ca làm việc:

Vào trang quản trị chọn Ứng dụng nhấp tiếp Hararetail. Chọn Chuyển ca.

Nhấp vào dấu + để bắt đầu ca.

Tiếp theo, nhập số tiền nhận đầu ca và ghi chú (nếu có).

Đây là số tiền thực tế khi mở ca nhân viên kiểm tiền trong két đếm được.

Chức năng này nhằm kiểm soát số tiền mặt có trong két trong mỗi lần chuyển ca.

LƯU Ý: nếu không mở chức năng Theo dõi tiền mặt thì sẽ không có mục nhập Tiền tạm ứng đầu ca.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.