Menu và Links

Nhà bán hàng có thể điều hướng khách hàng khi vào website bằng cách dùng tạo các menu liên kết đến các sản phẩm, bộ sưu tập, trang nội dung hay blog.

Nhà bán hàng có thể xem và thay đổi menu cửa hàng từ trang quản trị của Haravan.

Sự xuất hiện và vị trí của các menu tùy thuộc vào chủ đề của cửa hàng.

Trong bài viết này có

- Thêm một menu mới
- Chỉnh sửa một menu
- Thay đổi thứ tự hiển thị các menu
- Tạo menu con
- Xóa 1 mục menu

Thêm một menu mới

Nhà bán hàng có thể thêm menu liên kết đến

- Trang chủ
- Nhóm sản phẩm
- Sản phẩm
- Tất cả sản phẩm
- Trang
- Blog
- Tìm kiếm
- Địa chỉ web

1.  Đăng nhập trang quản trị, tới Website > Menu

2.  Tại trang Menu, nhấp vào Menu mà nhà bán hàng muốn chỉnh sửa.

3.  Nhấp Thêm đường dẫn khác.

4.  Nhập tiêu đề cho menu, tiêu đề này sẽ hiển thị ngoài website.

5.  Nhấp vào trường Liên kết đến để xổ xuống chọn một đích đến cho menu:

- Trang chủ: liên kết này dẫn tới trang chủ website.
- Nhóm sản phẩm: liên kết này dẫn tới một nhóm sản phẩm do nhà bán hàng quy định.
- Sản phẩm: liên kết dẫn tới chi tiết một sản phẩm cụ thể.
- Tất cả sản phẩm: đích đến của liên kết này chứa tất cả sản phẩm đang để hiển thị trong trang quản trị.
- Trang: liên kết dẫn tới trang nội dung.
- Blog: liên kết dẫn tới danh mục sản phẩm
- Tìm kiếm: liên kết dẫn tới trang có chức năng tìm kiếm sản phẩm.
- Địa chỉ web: liên kết này cho phép nhà bán hàng gắn link web bất kì

6.  Sau khi chọn được một kiểu liên kết hãy chọn đích đến.

Lưu ý:
Khi chọn liên kết là Trang chủ đích đến được tự động cài đặt dẫn tới trang chính của website.


7.  Nhấp Lưu.

Chỉnh sửa một menu

1.  Đăng nhập trang quản trị, tới Website > Menu

2.  Nhấp vào nút Chỉnh sửa ... của menu mà bạn muốn thay đổi.

3.  Thưc hiện bất kì thay đổi nào

- Để đổi tên menu nhập vào trường tên liên kết.
- Để thay đổi đích đến của menu nhấp vào xổ xuống chọn liên kết đến mới và thiết lập đích mới.

4.  Nhấp Lưu

mục menu
- Thêm menu để hiển thị ngoài website

Thay đổi thứ tự hiển thị các menu

Nhà bán hàng có thể xem thứ tự menu ngoài website và có thể thay đổi thứ tự mình muốn.

1.  Đăng nhập trang quản trị, tới Website > Menu

2.  Nhấp vào nút Chỉnh sửa ... của menu mà bạn muốn thay đổi thứ tự.

3.  Nhấp và giữ biểu tượng điều khiển bên cạnh mục menu, sau đó kéo mục trình đơn đến vị trí khác.

4.  Nhấp Lưu.

Tạo menu con

Nhà bán hàng có thể thêm một menu con xổ xuống vào menu chính của website. Nhà bán hàng có thể dùng menu con thả xuống để nhóm sản phẩm, bộ sưu tập hay các trang lại với nhau giúp người mua hàng có thể dễ dàng tìm kiếm được thông tin cần.

Lưu ý:
Trong mục menu Haravan, nhà bán hàng có thể tạo menu con sâu đến cấp 3, nhưng thường ngoài website có thể hiển thị menu con xổ xuống chỉ ở mức tối đa hai tầng.

1.  Đăng nhập trang quản trị, tới Website > Menu

2.  Nhà bán hàng muốn thêm menu con cho mục nào thì bấm vào nút Thêm menu con bên phải tên liên kết đó.

3.  Nhập Tên liên kết, chọn Liên kết đến và thiết lập đích đến.

4.  Nhấp Thêm đường dẫn khác để thêm menu.

5.  Nhấp Lưu

Xóa một mục menu

Nhà bán hàng có thể xóa menu khỏi website, khi nhà bán hàng xóa một menu có chứa menu con thì menu con cũng bị xóa theo luôn.

1.  Đăng nhập trang quản trị, tới Website > Menu

2.  Nhấp vào dấu x của menu nào muốn xóa. 

3.  Nhấp Đồng ý để xác nhận lại và xóa menu.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.