Bạn cần tìm gì ?

Mật khẩu bảo vệ cửa hàng

Trong trường hợp vì một nguyên nhân nào đó bạn muốn tạm thời đóng website để không cho người khác truy cẩu vào website của bạn, chức năng Mật khẩu bảo vệ cửa hàng sẽ giúp bạn làm điều này.

Bạn vào giao diện admin - Website - Cấu hình, kéo xuống dòng Mật khẩu cửa hàng.

Bạn click vào ô check Mật khẩu bảo vệ cửa hàng, khi đó sẽ show ra 1 form để bạn nhập thông tin.

Bạn điền mật khẩu để truy cập vào trang web của bạn cũng như thông báo (nếu có) hiển thị trên giao diện khóa.

Sau khi bạn làm xong Lưu lại thì bạn truy cập vào tên miền của bạn sẽ hiện thị trang khóa.

Lúc này để truy cập vào website bạn ấn vào dòng Nhập mật khẩu truy cập website và nhập mật khẩu bạn đã tạo.

Nếu muốn hủy chức năng Mật khẩu bảo vệ cửa hàng này, bạn chỉ cần vào giao diện admin - Website - Cấu hình và bỏ check ở ô Mật khẩu bảo vệ cửa hàng rồi Lưu lại là được.