Lọc và xem báo cáo

Nếu Nhà bán hàng sử dụng gói dịch vụ Bán hàng chuyên nghiệp hoặc cao hơn, Nhà bán hàng có thể lọc báo cáo để hiển thị những thông tin đặc thù mà họ mong muốn. Nhà bán hàng cũng có thể thêm hoặc bớt cột dữ liệu trong báo cáo của họ.

Sau khi lọc và chỉnh sửa báo cáo, Nhà bán hàng có thể lưu lại báo cáo để sử dụng cho nhu cầu sau này.

Các mục liên quan:

Tổng quan bộ lọc.

Nhà bán hàng có thể nghĩ về một điều kiện để lọc, dưới đây là ví dụ:

Nếu Báo cáo bán hàng sử dụ điều kiện lọc này, Báo cáo sẽ chỉ hiển thị những đơn hàng có nguồn phát sinh từ website, những đơn hàng có nguồn phát sinh khác sẽ bị loại khỏi Báo cáo.

Điều kiện lọc sẽ hiện thị ở phía trên của Báo cáo

Thành phần của bộ lọc: Tên bộ lọc, điều kiện so sánh, giá trị. Trong ví dụ trên, các thành phần là

  • Tên bộ lọc: Kênh bán hàng
  • Điều kiện so sánh: bằng
  • Giá trị: Web

Một số ví dụ khác về bộ lọc mà Nhà bán hàng có thể sử dụng

  1. Chi nhánh bán hàng là 56 Vân Côi: Báo cáo hiển thị các đơn hàng phát sinh từ chi nhánh "56 Vân Côi".
  2. Trạng thái thanh toán là Chưa thanh toán: Báo cáo hiển thị các đơn hàng với trạng thái thanh toán là "Chưa thanh toán".

Nhà bán hàng có thể kết hợp nhiều điều kiện lọc khác nhau để có được Báo cáo phù hợp với mục đích sử dụng. Dưới đây là ví dụ minh họa:

Trong ví dụ trên, khi kết hợp 2 điều kiện lọc "Kênh bán hàng là web" và "Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán", Nhà bán hàng đã có một Báo cáo hiển thị được dữ liệu tương ứng với 2 điều kiện đã kết hợp.

Cách lọc báo cáo

Để lọc báo cáo, Nhà bán hàng cần:

1. Truy cập Trang quản trị > Báo cáo và click vào báo cáo cần xem

2. Click vào nút "Lọc" và lựa chọn Tên bộ lọc.

3. Lựa chọn giá trị của bộ lọc theo nhu cầu sử dụng ở danh sách giá trị bên phải tương ứng với tên bộ lọc ở bước 2.

Sau khi lựa được giá trị bộ lọc, hệ thống sẽ tự động load dữ liệu theo đúng điều kiện Nhà bán hàng lựa chọn.


Thêm/bớt cột số liệu trong báo cáo

Nhà bán hàng có thể thêm/bớt cột số liệu trong Báo cáo để hiện thị nhiều/ít hơn thông tin theo nhu cầu sử dụng.

Để thêm/bớt cột số liệu, Nhà bán hàng cần:

1. Vào Trang quản trị > Báo cáo và click vào Báo cáo cần dùng.

2. Click nút "Thuộc tính" và lựa chọn thêm hoặc bớt thông tin.

Trong ví dụ minh họa, cột "Mã đơn hàng" đã được thêm và hiển thị như bên dưới.

Trường hợp Nhà bán hàng muốn lược bỏ bớt thông tin, Nhà bán hàng có thể click vào cột "Thuộc tính" và click bỏ.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.