Lọc sản phẩm

Từ trang quản trị, Nhà bán hàng nhấp vào Tồn kho -> Chi tiết tồn kho:

Mặc định các dữ liệu tồn kho sẽ hiện thông tin tất cả các sản phẩm ở tất cả các kho ra. Có thể ấn vào nút Điều kiện lọc để chỉ hiện thị những thông tin cần thiết theo nhu cầu.

- Selectbox phía trên sẽ bao gồm các thông tin Sản phẩm, Kho, Số lượng, Loại sản phẩm, Nhà cung cấp.

- Khi chọn dữ liệu muốn lọc phía trên thích hợp, thì phần selectbox sẽ tự động nhảy đến các thông tin tương thích để chọn.

- VD khi chọn Selectbox phía trên là Sản phẩm, selectbox phía dưới sẽ list ra danh sách các sản phẩm đang có, chọn sản phẩm Nhà bán hàng muốn xem rồi ấn Thêm điều kiện lọc.

- Có thể lọc cùng lúc nhiều điều kiện như Sản phẩm gì, Kho nào, Loại sản phẩm là gì. Hoặc có thể ấn dấu x phía cuối mỗi tag điều kiện lọc để bỏ điều kiện đó.

- Sau khi thêm các điều kiện lọc, có thể ấn Lưu bộ lọc để lưu lại các thông số bộ lọc Nhà bán hàng vừa tạo để dùng cho các lần sau:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.