Lọc dữ liệu tồn kho

Bên cạnh việc Xuất dữ liệu tồn kho ra file Excel hoặc CSV, Nhà bán hàng có thể chọn cách thức Lọc dữ liệu tồn kho để xem trực tiếp trên trang Chi tiết tồn kho. Hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng nhiều điều kiện lọc để có thể lọc ra dữ liệu gọn gàng và đầy đủ theo ý muốn của Nhà bán hàng.

Để lọc dữ liệu tồn kho, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

  1. Từ Trang quản trị -> Tồn kho -> Chi tiết tồn kho
  2. Mặc định các dữ liệu tồn kho sẽ hiện thông tin tất cả các sản phẩm ở tất cả các kho ra. Nhà bán hàng nhấp chọn vào Điều kiện lọc.

  3. Trong Khung Điều kiện lọc,  Haravan cho phép nhà bán hàng lọc theo các tiêu chuẩn lọc: Sản phẩm, Kho, Số lượng, Loại sản phẩm, Nhà cung cấp.

  4. Nhà bán hàng lựa chọn giá trị theo tiêu chuẩn lọc.


  5. Nhấp chọn Thêm điều khiển lọc để thực hiện.

Lưu ý:

  • Nhà bán hàng có thể lọc nhiều điều kiện cùng lúc. 
  • Để xóa điều kiện lọc, Nhà bán hàng ấn dấu x phía cuối mỗi thẻ điều kiện.

  • Sau khi thêm các điều kiện lọc, có thể ấn Lưu bộ lọc để lưu lại các thông số bộ lọc Nhà bán hàng vừa tạo để dùng cho các lần sau.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.