Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Liên kết và hiển thị nhóm sản phẩm

Liên kết và hiển thị nhóm sản phẩm

Sau khi tạo ra 1 nhóm sản phẩm mới, Nhà bán hàng cần đảm bảo rằng Khách mua hàng có thể tìm thấy nó. Có thể thêm liên kết cho nhóm sản phẩm trong menu điều hướng trên website; thay đổi việc hiển thị ở các kênh bán hàng.

Các mục liên quan:


Sắp xếp sản phẩm trong nhóm sản phẩm

Sắp xếp sản phẩm trong nhóm sản phẩm

Bước 1: Nhà bán hàng vào trang quản trị website nhấp vào Sản phẩm => Nhóm sản phẩm => nhấp vào nhóm sản phẩm mình cần sắp xếp.

Bước 2: Nhà bán hàng kéo xuống dưới có dòng "Sản phẩm và Sắp xếp"

Bước 3: Sắp xếp nhóm sản phẩm này: và chọn điều kiện sắp xếp.

Nếu chọn là Tùy chọn bạn có thể dùng chuột kéo sản phẩm sắp xếp tùy chỉnh theo ý bạn


Thêm liên kết cho nhóm sản phẩm vào menu điều hướng trên website

Liên kết giúp Khách mua hàng dễ tìm ra sản phẩm phù hợp với họ. Nếu Nhà bán hàng đã tạo nhóm sản phẩm mới thì cần thêm một liên kết trong menu điều hướng cho website:

1. Tại trang quản trị -> Website -> Menu.

2. Tại trang danh sách menu, Nhà bán hàng nhấp chọn vào menu muốn thêm liên kết đến nhóm sản phẩm.

3. Nhấp Thêm đường dẫn khác.

4. Điền tên nhóm sản phẩm vào phần Tên liên kết.

5. Ở cột liên kết đến, click vào “select box” và chọn Nhóm sản phẩm.

6. Ở cột tiếp theo, nhấp chọn nhóm sản phẩm mà Nhà bán hàng muốn liên kết đến.

7. Nhấn Lưu.


Hiển thị nhóm sản phẩm ở các kênh bán hàng khác nhau

Nhà bán hàng có thể xuất bản hoặc ẩn một nhóm sản phẩm từ các kênh bán hàng đang hoạt động bằng cách thay đổi cài đặt hiển thị cho nhóm sản phẩm. Có một vài lý do bạn có thể muốn ẩn nhóm sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm đó chỉ bao gồm các sản phẩm bán theo mùa hoặc trưng bày trong một thời gian nhất định.
  • Chỉ bán sản phẩm tại 1 kênh cụ thể.

Để thay đổi cách hiển thị sản phẩm trên các kênh, thực hiện như sau:

  1. Tại trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.
  2. Nhấp vào tên nhóm sản phẩm muốn thay đổi chế độ hiển thị.
  3. Nhấp chọn vào kênh mà sản phẩm sẽ hiển thị. Các kênh không được stick sẽ không hiển thị sản phẩm trên đó.

4. Nhấn Lưu.


Thay đổi, lên lịch đăng nhóm sản phẩm

Nhà bán hàng có thể đặt ngày đăng cụ thể cho nhóm sản phẩm trên kênh website:

1. Tại trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.

2. Nhấp vào tên nhóm sản phẩm muốn thay đổi.

3. Ở phần Hiển thị, nhấp chọn vào biểu tượng lịch nằm cùng dòng với kênh website:

4. Thiết lập ngày đăng cụ thể cho nhóm sản phẩm đó.

5. Bấm Lưu.


Tối ưu SEO cho nhóm sản phẩm

Kết quả hiển thị trên các công cụ tìm kiếm dựa vào tiêu đề và mô tả nhóm sản phẩm. Nhà bán hàng có thể thay đổi tiêu đề và mô tả tối ưu hóa công cụ tìm kiếm( SEO) và khuyến khích Khách mua hàng nhấp vào kết quả tìm kiếm. Không thay đổi đường dẫn - url.

Chỉnh sửa ở phần Tối ưu SEO không thay đổi cách thức hiển thị nhóm sản phẩm trên website của nhà bán hàng. Cách thực hiện như sau:

1. Tại trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.

2. Nhấp vào tên nhóm sản phẩm muốn tối ưu SEO.

3. Kéo xuống phần Tối ưu SEO, nhấp vào Chỉnh sửa SEO.

4. Điền Tiêu đề trang Mô tả trang.

5. Bấm Lưu.