Lịch sử tồn kho

Để xem được lịch sử quá trình thao tác tồn kho một sản phẩm như điều chuyển, điều chỉnh, đặt hàng, Nhà bán hàng vào Tồn kho - Lịch sử. Mặc định sẽ hiện thị tất cả các thao tác đã xử lý ở các kho.

Nếu muốn xem chi tiết phần nào ấn vào nút Điều kiện lọc để xem.

  • Selectbox phía trên sẽ bao gồm các thông tin Sản phẩm, Kho, Loại, Ngày thực hiện, Loại sản phẩm, Nhà cung cấp. Khi chọn dữ liệu muốn lọc thích hợp, thì phần selectbox bên dưới sẽ tự động nhảy đến các thông tin tương thích để chọn.
  • Nhà bán hàng có thể lọc cùng lúc nhiều điều kiện như Sản phẩm nào, Kho nào, Ngày thực hiện...Để bỏ điều kiện nào đó, ấn dấu X phía cuối mỗi tag điều kiện lọc.

Có thể xuất file lịch sử tồn kho dưới định dạng .xls hoặc .csv bằng cách nhấp vào nút xuất file ở góc trên cùng bên phải.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.