Lịch sử tồn kho

Trang Lịch sử ghi nhận tất cả lịch sử quản lý tồn kho của Trang quản trị, bao gồm:

- Tạo Có quản lý tồn kho cho sản phẩm.

- Tạo Điều chuyển.

- Tạo Điều chỉnh/Hoàn điều chỉnh.

- Tạo phiếu Mua hàng.


Trên trang Lịch sử, Nhà bán hàng có thể:

- Xem lịch sử tồn kho.

- Lọc lịch sử.

- Xuất file lịch sử.


Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Tồn kho -> Lịch sử
 2. Hệ thống hiển thị tất cả các hoạt động liên quan đến quản lý tồn kho.
  Nhà bán hàng xem lịch sử tồn kho chi tiết trên từng trang hiển thị.
  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh số lượng hiển thị cho từng trang với 3 mức: 10, 20, 50.


 3. Trên trang chi tiết lịch sử tồn kho, Nhà bán hàng sử dụng bộ lọc để xem lịch sử theo các điều kiện lọc.

   
 4. Sau khi thực hiện lọc, Nhà bán hàng có thể xuất file theo điều kiện lọc để xem hoặc xử lý trên file xuất, bằng cách nhấp chọn Xuất file.


  Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn điều kiện xuấtđịnh dạng file, chọn Xuất.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.