Bạn cần tìm gì ?

Kế hoạch lựa chọn chi phí

Một trong các việc quan trọng khi lựa chọn sử dụng nền tảng Thương mại điện tử là chi phí. Haravan cung cấp mức giá cạnh tranh và một số gói dịch vụ khác nhau để giúp Nhà bán hàng tìm thấy một chi phí phù hợp với nhu cầu và ngân sách của họ.

Nếu Nhà bán hàng không chắc chắn lựa chọn gói dịch vụ nào hợp lý, hãy đăng ký dùng thử 15 ngày để xem các tính năng của Haravan có thể giúp Nhà bán hàng những vấn đề gì trong việc bán sản phẩm và xây dựng doanh nghiệp.

Trong quá trình sử dụng Nhà bán hàng luôn có thể nâng cấp gói dịch vụ để thêm các tính năng và chức năng mới vào cửa hàng.

Các mục liên quan

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.