Bạn cần tìm gì ?

Kế hoạch lựa chọn chi phí

Một trong các việc quan trọng khi lựa chọn sử dụng nền tảng Thương mại điện tử là chi phí. Haravan cung cấp mức giá cạnh tranh và một số gói dịch vụ khác nhau để giúp Nhà bán hàng tìm thấy một chi phí phù hợp với nhu cầu và ngân sách của họ.

Nếu Nhà bán hàng không chắc chắn lựa chọn gói dịch vụ nào hợp lý, hãy đăng ký dùng thử 15 ngày để xem các tính năng của Haravan có thể giúp Nhà bán hàng những vấn đề gì trong việc bán sản phẩm và xây dựng doanh nghiệp.

Trong quá trình sử dụng Nhà bán hàng luôn có thể nâng cấp gói dịch vụ để thêm các tính năng và chức năng mới vào cửa hàng.

Các mục liên quan