Tổng quan về khuyến mãi

Tạo các chương trình khuyến mãi hỗ trợ tăng doanh thu bán hàng cũng như hỗ trợ chăm sóc khách hàng thân thiết.

Có thể tạo các chương trình khuyến mãi áp dụng giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm bán hàng, trên hoá đơn, trên từng nhóm khách hàng...

Cũng như có tạo khuyến mãi theo Mã coupon áp dụng.

Hỗ trợ tăng doanh thu và chăm sóc khách hàng cũ một cách chuyên nghiệp.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.