Tổng quan về khuyến mãi

Khuyến mãi Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng tung ra các chương trình khuyến mãi hoặc mã giảm giá đến cách hàng không chỉ cách dễ dàng, chuyên nghiệp mà còn có thể quản lý tốt.

Tạo khuyến mãi hỗ trợ tăng doanh thu bán hàng cũng như hỗ trợ chăm sóc Khách mua hàng thân thiết.

Có thể tạo các chương trình khuyến mãi áp dụng giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm bán hàng, trên hoá đơn, trên từng nhóm khách hàng...

Cũng như có tạo khuyến mãi theo Mã coupon áp dụng.

Hỗ trợ tăng doanh thu và chăm sóc khách hàng cũ một cách chuyên nghiệp.


Tổng quan quản lý khuyến mãi tại Haravan 

Tại trang quản trị Haravan -> menu Khuyến mãi

Ở đây Nhà bán hàng có thể quản lý các chiến dịch khuyến mãi của mình

Danh sách khuyến mãi hiển thị

 • Tất cả các khuyến mãi đã tạo sẽ được hiển thị, hệ thống sẽ ghi nhận lại từng trạng thái của khuyến mãi, và từng trường thông tin liên quan tới khuyến mãi
  • Số lần áp dụng khuyến mãi
  • Thời gian bắt đầu và kết thúc khuyến mãi: hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng chọn thời gian áp dụng khuyến mãi theo cấp độ giờ
  • Người tạo khuyến mãi
  • Trạng thái khuyến mãi 
   • Hết hạn
   • Ngừng khuyến mãi
   • Đang áp dụng
 • Nếu khuyến mãi đã hết hạn sử dụng (thời gian áp dụng được Nhà bán hàng cấu hình trong quá trình tạo khuyến mãi) thì hệ thống sẽ tự động ngừng khuyến mãi đó lại. Nhà bán hàng chỉ có thể xoá khuyến mãi đó đi.
 • Với những khuyến mãi Nhà bán hàng tạo ra nhưng chưa hết thời gian áp dụng, Nhà bán hàng có thể xoá, ngừng hoặc áp dụng lại khi khuyến mãi đó đang ngừng hoạt động.


Ngừng/ Xoá khuyến mãi

Trường hợp Khuyến mãi hết hạn, tạo sai... Nhà bán hàng không muốn sử dụng lại chương trình khuyến mãi thì có thể xoá khuyến mãi đã tạo.

Tương tự có thể ngừng khuyến mãi và mở lại khuyến mãi khi có nhu cầu.

Chọn 1 khuyến mãi muốn ngừng, xoá hoặc sử dụng sau đó bấm chọn.

Có thể ngừng, xoá, hoặc sử dụng 1 lúc nhiều khuyến mãi cùng lúc. Bấm chọn các khuyến mãi cần áp dụng -> chọn hành động.


Lọc, tìm kiếm khuyến mãi

Nhà bán hàng có thể lọc ra các Khuyến mãi mình đã tạo, lưu thành 1 mục riêng cho các khuyến mãi cùng điều kiện lọc đó. Hoặc tìm kiếm khuyến mãi tại ô tìm kiếm.

Các điều kiện lọc

 • Loại khuyến mãi
 • Số lần sử dụng
 • Áp dụng lúc
 • Tình trạng
 • Chương trình khuyến mãi
 • Sản phẩm
 • Nhóm sản phẩm
 • Khách hàng
 • Nhóm khách hàng
 • Biến thể
 • Người tạo

Cách tạo điều kiện lọc 

 • Bấm chọn "Điều kiện lọc" -> Thêm điều kiện lọc -> Áp dụng bộ lọc -> lưu bộ lọc (nếu muốn sử dụng lại) 

 • Điền tên bộ lọc -> lưu


Tạo Khuyến mãi

Nhà bán hàng có thể tạo được 2 loại khuyến mãi 

  • Để tạo khuyến mãi Nhà bán hàng làm theo các bước sau
   • Bước 1: Tại trang Khuyến mãi chọn nút "Tạo khuyến mãi"
   • Bước 2: Chọn tạo khuyến mãi theo 
    • Mã Coupon
    • Chương trình khuyến mãi
   • Bước 3: chọn các điều kiện áp dụng khuyến mãi, số lượng, thời gian áp dụng.
   • Bước 4: Bấm "Lưu" để lưu khuyến mãi.


Một số lưu ý về Khuyến mãi

 • Không giới hạn số mã khuyến mãi được tạo ra trong cửa hàng của bạn
 • Hãy luôn nhớ, khách hàng không thể sử dụng cùng lúc nhiều mã khuyến mãi
 • Thời gian áp dụng mã khuyến mãi được tính từ thời điểm bắt đầu (tức 0h) của ngày bắt đầu và ngày kết thúc
 • Bạn có thể áp dụng khuyến mãi theo nhóm khách hàng
 • Bạn không thể chỉnh sửa một mã khuyên mãi đã tạo. Nếu muốn thay đổi, bạn chỉ có thể xóa và tạo mới
 • Nếu áp dụng khuyến mãi trừ tiền với danh mục, bạn có thể tùy chọn giảm với 1 sản phẩm hoặc giảm cho tất cả sản phẩm trong một đơn hàng
 • Nếu áp dụng khuyến mãi trừ tiền trên từng sản phẩm, khuyến mãi sẽ áp dụng với tất cả sản phẩm trong đơn hàng thỏa điều kiện khuyến mãi.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.