Khoá Website

Nếu nhà bán hàng muốn tạm thời ngăn khách truy cập vào website bạn có thể đặt mật khẩu cho website. Sau khi đặt mật khẩu thì người truy cập sẽ không thể vào website để xem sản phẩm, xem nội dung bài viết hoặc hoàn thành đơn hàng nếu như không nhập đúng mật khẩu nhà bán hàng đã đặt.

Khi người mua hàng được điều hướng tới website thì sẽ được chào đón với một trang mật khẩu và một thông báo giải thích tại sao website tạm thời đóng cửa.

Tìm hiểu cách bật, tắt và tùy chỉnh trang mật khẩu của bạn tại Chỉnh sửa trang mật khẩu.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.