Kết nối Zalora

Tính năng kết nối tự động với Zalora.vn cho phép Nhà bán hàng có thể quản trị 1 nơi và bán hàng trên nhiều kênh khác nhau  mà không tốn nhiều chi phí quản trị. Nhà bán hàng có thể chọn đẩy sản phẩm trực tiếp lên Zalora cũng như đồng bộ về tồn kho, đơn hàng giữa hệ thống website trên Haravan và shop trên Zalora

Để kết nối với Zalora, Nhà bán hàng thực hiện các bước sau:

1. Truy cập vào Trang quản trị> Kênh bán hàng khác> click vào Kết nối

2. Click vào Thêm kênh bán hàng


3. Nhà bán hàng cần nhập email và API key tài khoản bên Seller Center của Zalora.Để lấy API key này, Nhà bán hàng truy cập vào Seller Center của Zalora, vào mục Cài đặt -> Quản lý người dùng. Sau đó copy email và API tương ứng.


4. Sau khi điền email và API key, hệ thống sẽ yêu cầu chọn Brand name đã đăng ký với Zalora và click Kết nối.


5. Sau khi kết nối thành công, Nhà bán hàng cần cấu hình các danh mục sản phẩm bên Zalora sẽ bán. Click Cấu hình ngay ở phần kênh Zalora và chọn các danh mục cấp con bên Zalora. Click Lưu để hoàn tất

Đồng bộ sản phẩm lên Zalora

Để đưa sản phẩm lên Zalora, Nhà bán hàng vào Trang quản trị> Sản phẩm> Chọn sản phẩm> Chọn kênh bán hàng

Sau đó chọn Các kênh bán hàng khác> chọn Zalora để đồng bộ lên shop ở Zalora

Đồng bộ đơn hàng phát sinh ở Zalora

Khi có đơn hàng phát sinh ở Zalora, đơn hàng sẽ được đồng bộ sang Haravan ở Trang quản trị> Đơn hàng (hiển thị kênh là zalora)

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.