Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Kết nối tên miền đã tồn tại

Kết nối tên miền đã tồn tại

Mục đích của hướng dẫn này là cung cấp cho Nhà bán hàng các hướng dẫn chung để cấu hình một miền đã có trỏ về website Haravan. Nhà bán hàng sẽ tìm thấy hướng dẫn thiết lập cho các nhà cung cấp tên miền phổ biến nhất, nhưng chúng tôi khuyên Nhà bán hàng nên mua tên miền của mình thông qua Haravan để có được sự hướng dẫn chính xác nhất.

Và hướng dẫn này cũng cho những Nhà bán hàng đã đăng ký mua tên miền ở Haravan thành công và muốn trỏ tên miền về website Haravan.

Lưu ý: Hỗ trợ Haravan không được phép đăng nhập vào tài khoản tên miền bên thứ ba của Nhà bán hàng, ngay cả khi Nhà bán hàng cho phép chúng tôi hỗ trợ.


Các mục liên quan:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.