• Trang chủ
  • ->
  • Kết nối nhà vận chuyển VN Post

Kết nối nhà vận chuyển VN Post

Nhà vận chuyển VNPost được tích hợp sẵn trong Trang quản trị website. Khi có đơn hàng mới phát sinh Nhà bán hàng chỉ cần thực hiện xứ lý đơn hàng giao hàng chọn Nhà vận chuyển VNPost, thì đơn hàng của Nhà bán hàng sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến VNPost mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển.

Với cơ chế hoạt động này, thì Nhà bán hàng sẽ không cần phải làm bằng tay các thao tác xuất dữ liệu đơn hàng và nhập vào phần quản lý riêng cả nhà vận chuyển.

Trước khi kết nối nhà vận chuyển, Nhà bán hàng cần nhập đầy đủ địa chỉ cửa hàng hoặc kho, tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng . Vào mục Cấu hình -> Địa chỉ.

Bước 1: Nhấp vào Địa chỉ, để chỉnh sửa địa chỉ

Bước 2: Nhấp vào Chỉnh sửa. ( Địa chỉ cần có đủ thông tin ( Tỉnh / TP, Quận / Huyện )

Bước 3:  Vào mục Cấu hình -> chọn Vận chuyển, mục kết nối nhà vận chuyển VNPost click vào Kết nối vận chuyển.

Click vào Kết nối VNPost hệ thống sẽ chuyển đến trang chủ của VNPost để ĐĂNG NHẬP và ĐĂNG KÝ vào  tài khoản bên VNPost.

Trang đăng ký/ đăng nhập VNPost: http://ws.hcmpost.vn/reghcm/Index1.aspx


Giao diện đăng ký với 2 hình thức: bạn đã có thẻ khách hàng và bạn đăng ký user mới.

 Nếu đã có thẻ khách hàng thì Nhà bán hàng chỉ cần nhập mã thẻ khách hàng.

Nếu chưa có thẻ khách hàng thì Nhà bán hàng chọn tạo user mới và điền các thông tin.


Khi điền đầy đủ thông tin click vào đăng ý thì hệ thống sẽ tự chuyển về trang cấu hình vận chuyển của website Haravan và tự động kết nối nhà Vận chuyển VNPost

Tương tự khi đăng click vào đăng nhập ở trang  http://ws.hcmpost.vn/reghcm/Index1.aspx thì hệ thống sẽ tự chuyển về trang cấu hình vận chuyển của website Haravan và tự động kết nối nhà Vận chuyển VNPost.

Sau đó xử lý đơn hàng vận chuyển chuyển qua nhà vận chuyển VNPost, quản lý đơn hàng và trạng thái đơn hàng.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.