Kết nối Lazada

Tính năng kết nối tự động với Lazada.vn cho phép Nhà bán hàng có thể quản trị 1 nơi và bán hàng trên nhiều kênh khác nhau mà không tốn nhiều chi phí quản trị. Nhà bán hàng có thể chọn đẩy sản phẩm trực tiếp lên Lazada cũng như đồng bộ về tồn kho, đơn hàng giữa hệ thống website trên Haravan và shop trên Lazada

Để kết nối với Lazada, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Trang quản trị của Nhà bán hàng, vào mục Kênh bán hàng khác. Sau đó chọn Kênh bán hàngBước 2: Trong danh sách các kênh bán hàng, Nhà bán hàng kéo xuống Kênh Lazada, click Kết nối. Sau đó chọn Thêm kênh bán hàng


Bước 3:
Nhà bán hàng cần nhập email và API key tài khoản bên Seller Center của Lazada.

Để lấy API key này, Nhà bán hàng truy cập vào Seller Center của Lazada, vào mục Cài đặt -> Truy xuất API. Sau đó copy email và API tương ứng.

Vào mục Cài đặt --> Truy xuất API


Dùng thông tin User ID và API Key để kết nối với hệ thống Haravan


Bước 4: Sau khi kết nối thành công, trên thanh menu sẽ hiển thị lên biểu tượng Lazada. Đây là nơi Nhà bán hàng sẽ vào cấu hình và quản lý bán hàng trên Lazada.

Trong phần quản lý Lazada sẽ được phân ra làm hai phần.

a. Quản lý chung – Phần này hiển thị toàn bộ thông tin quản lý Lazada về những sản phẩm được đồng bộ thành công và những lỗi phát sinh trong quá trình đồng bộ.

b. Cấu hình

- Nếu không tick chọn Xử lý đơn hàng tại Haravan thì Nhà bán hàng sẽ xử lý đơn hàng (đơn phát sinh từ Lazada) tại Haravan hay Lazada đều được, và trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ ở hai bên.

- Nếu tick chọn Xử lý đơn hàng tại Haravan thì Nhà bán hàng sẽ xử lý đơn hàng (đơn phát sinh từ Lazada) tại Haravan, và trạng thái đơn hàng không được đồng bộ sang Lazada.


Đồng bộ giá, tồn kho sản phẩm từ Haravan sang Lazada

Điều kiện đồng bộ giá, tồn kho từ Haravan sang Lazada: mã SKU lazada = Barcode Haravan

Cách thức đồng bộ

Vào Trang quản trị> sản phẩm> chọn sản phẩm cần đồng bộ > Chọn kênh bán hàng

Chọn Các kênh bán hàng khác> Chọn Lazada.vn> Đăng

Đồng bộ đơn hàng từ Lazada sang Haravan

Các đơn hàng phát sinh ở Lazada sẽ được đồng bộ sang Trang quản trị> Đơn hàng


VẬN HÀNH VÀ MỘT SỐ LƯU Ý


Rule Import đơn hàng trường hợp xử lý đơn hàng trên Lazada


- Các trạng thái được cập nhập:
• Sẵn sàng giao hàng
• Đang giao hàng
• Huỷ
• Trả lại
• Giao hàng thất bại
• Đã giao hàng

Rule Sync đơn hàng khi xử lý đơn hàng trên Haravan?

- Hiện tại HRV có hỗ trợ xử lý đơn hàng tại hệ thống HRV với các hoạt động sau:
• Xác nhận sẵn sàng giao hàng
• Xác nhận huỷ đơn hàng
• In đơn hàng theo form Lazada
• In hoá đơn
• In vận đơn

Rule Sync thông tin khách hàng Haravan<->Lazada?

- Hiện tại HRV đang lưu thông tin khách hàng về từ đơn hàng trên LZD với các thông tin như sau:
• Họ tên khách hàng
• Số ĐT liên hệ
• Email = Số ĐT@haravan.com
• Địa chỉ giao hàng


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.