Kết nối Lazada

Tính năng kết nối tự động với Lazada.vn cho phép Nhà bán hàng có thể quản trị một nơi và bán hàng trên nhiều kênh khác nhau mà không tốn nhiều chi phí quản trị. Nhà bán hàng có thể chọn đẩy sản phẩm trực tiếp lên Lazada cũng như đồng bộ về tồn kho, đơn hàng giữa hệ thống website trên Haravan và shop trên Lazada


Kết nối hệ thống Haravan với Lazada

Trường hợp 1: Kết nối mới với API mới

Để kết nối với Lazada, Nhà bán hàng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Trang quản trị của Nhà bán hàng, vào mục Kênh bán hàng khác.

Bước 2: Trong Kênh bán hàng, Nhà bán hàng chọn Lazada, nhấn Kết nối.

Bước 3: Trong hộp thoại, chọn Thêm kênh bán hàng.

Bước 4: Trong cửa sổ điều hướng, Nhà bán hàng nhập các thông tin:

 • Country: Nhà bán hàng chọn Vietnam.
 • Account: nhập địa chỉ email của tài khoản đã đăng ký Lazada.
 • Password: nhập mật khẩu đăng nhập của tài khoản đã đăng ký Lazada.

Bước 5: Chọn Sign in And Authorize.

Bước 6: Sau khi kết nối thành công, trên thanh menu sẽ hiển thị lên biểu tượng Lazada. Đây là nơi Nhà bán hàng sẽ vào cấu hình và quản lý bán hàng trên Lazada.

Trường hợp 2: Kết nối từ API cũ qua API mới

Bước 1: Truy cập vào Trang quản trị của Nhà bán hàng, vào mục Lazada, vào tiếp mục Cấu hình.

Bước 2: Chọn Xóa kênh.

Bước 3: Xác nhận Xóa kênh trong hộp thoại.

Bước 4: Nhà bán hàng vào mục Kết nối API mới, chọn Kết nối.

Bước 4: Trong cửa sổ điều hướng, Nhà bán hàng:

 • Country: Nhà bán hàng chọn Vietnam.
 • Account: nhập địa chỉ email của tài khoản đã đăng ký Lazada.
 • Password: nhập mật khẩu đăng nhập của tài khoản đã đăng ký Lazada.

Bước 5: Chọn Sign in And Authorize.

Bước 6: Sau khi kết nối thành công, trên thanh menu sẽ hiển thị lên biểu tượng Lazada. Đây là nơi Nhà bán hàng sẽ vào cấu hình và quản lý bán hàng trên Lazada.


Đồng bộ từ Haravan sang Lazada

1. Đồng bộ giá, tồn kho từ Haravan sang Lazada

Điều kiện để đồng bộ giá, tồn kho từ Haravan sang Lazada: mã SKU lazada = Barcode Haravan

Trước khi thực hiện đồng bộ, Nhà bán hàng phải bảo đảm là sản phẩm được đồng bộ phải có cả hai nơi: Haravan và Lazada. Hai sản phẩm này sẽ đồng bộ và liên kết thông qua barcode (Haravan) và sku (Lazada)

Để thực hiện đồng bộ, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Trang quản trị -> Sản phẩm -> chọn sản phẩm cần đồng bộ -> Chọn kênh bán hàng.


 2. Chọn Các kênh bán hàng khác -> Chọn Lazada.vn -> Đăng.

2. Đồng bộ đơn hàng từ Lazada sang Haravan

Các đơn hàng phát sinh ở Lazada sẽ được đồng bộ sang Trang quản trị -> Đơn hàng.


Quản lý Lazada

Quản lý Lazada được phân ra làm hai phần.

1. Quản lý chung

Phần này hiển thị toàn bộ thông tin quản lý Lazada về những sản phẩm được đồng bộ thành công và những lỗi phát sinh trong quá trình đồng bộ.

2. Cấu hình

Phần Cấu hình gồm các mục: 

Field cập nhật: đây là cơ sở để Haravan đồng bộ sang Lazada.Nếu bỏ chọn thì thông số sẽ không được đồng bộ sang.

 • Price (giá)
 • Quanity (số lượng tồn kho)

Xử lý đơn hàng: Nhà bán hàng chọn/không chọn Xử lý đơn hàng tại Haravan

 • Nếu tick chọn, Nhà bán hàng sẽ xử lý đơn hàng (đơn phát sinh từ Lazada) tại Haravan, và trạng thái đơn hàng (bao gồm cả vận chuyển) không được đồng bộ sang Lazada.
  Lưu ý:
  Khi xử lý đơn hàng từ Lazada, khi thao tác với nút Lazada (In đơn hàng, Sẵn sàng giao hàng, Hủy đơn hàng), thì các trạng thái này đồng bộ cho cả Lazada lẫn Haravan.


 • Nếu không tick chọn, Nhà bán hàng sẽ xử lý đơn hàng phát sinh từ Lazada chỉ tại Lazada, không thể xử lý tại Haravan.
  Lúc này, trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ từ Lazada về Haravan.

Kho đồng bộ: Tính năng này chỉ xuất hiện ở các website sử dụng Tồn kho nâng cao. Kho đồng bộ bao gồm hai loại: 

 • Kho đồng bộ tồn kho 
 • Kho đồng bộ đơn hàng 

Kho đồng bộ được hệ thống mặc định là "Kho tổng". Kho đồng bộ này ảnh hưởng đến đồng bộ đơn hàng và đồng bộ sản phẩm.

♣ Về đồng bộ đơn hàng: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ đơn hàng.

Khi một đơn hàng được đồng bộ từ Lazada về Haravan, các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được cấn trừ tồn kho theo Kho được cấu hình.

♣ Về đồng bộ sản phẩm: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ tồn kho.

Trường hợp 1: Nếu không chọn kho căn cứ Lazada (mặc định kho tổng):

 • Nếu sản phẩm có quản lý tồn kho
  • Cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0: lấy mặc định 1.000.000
  • Không cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0 
 • Nếu không có quản lý tồn kho: lấy mặc định 999.999

Trường hợp 2: Có chọn kho căn cứ lazada:

 • Nếu sản phẩm có quản lý tồn kho
  • Cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0: lấy mặc định 1.000.000
  • Không cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy số lượng tồn kho = số Tồn (Qty_OnHand) - số Đặt (Qty_Commited) theo từng kho hàng (căn cứ theo Location ID).

   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0 
 • Nếu không có quản lý tồn kho: lấy mặc định 1.000.000

Một số vấn đề cần lưu ý khi vận hành Lazada

Rule đồng bộ (Sync) trạng thái đơn hàng từ Lazada sang Haravan

Đơn hàng phát sinh tại Lazada sẽ được xử lý tại Lazada. Trạng thái đơn hàng được đồng bộ từ Lazada sang Haravan với sự tương ứng sau:

Lazada

Haravan

Pending

Chưa giao hàng

Ready to ship

Chờ giao hàng

In transit

Đang giao hàng

Delivered

Đã giao hàng

Delivered failed

Hủy giao hàng

Returned

Chuyển hoàn

Rule đồng bộ (Sync) thông tin khách hàng Haravan <->Lazada

Hiện tại HRV đang lưu thông tin khách hàng về từ đơn hàng trên Lazada với các thông tin như sau:

 • Họ tên khách hàng
 • Số ĐT liên hệ
 • Email = Số ĐT@haravan.com
 • Địa chỉ giao hàng

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.