Kết nối Adayroi

Kết nối hệ thống của Haravan và Adayroi.com, giúp đồng bộ số liệu tồn kho, giá bán sản phẩm giữa website tại Haravan và cửa hàng trên Adayroi.com

Để kết nối với Adayroi, Nhà bán hàng thực hiện các bước sau:

1. Truy cập vào Trang quản trị -> Kênh bán hàng khác -> Kết nối của kênh Adayroi.

2. Chọn Thêm kênh bán hàng.

3. Nhà bán hàng cần nhập API Key, Signature và Mã Kho để hoàn tất kết nối.


Để lấy API key này, Nhà bán hàng gửi mail tới merchant@adayroi.com. Bên Adayroi sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm sản xuất hình ảnh nội dung sản phẩm... cho đến bước sinh mã kết nối để Nhà bán hàng nhập lên app Haravan. 

Lưu ý: Để trở thành merchant của Adayroi, Nhà bán hàng vui lòng liên hệ email merchant@adayroi.com. Nội dung khách hàng đặt thêm tag #Haravan vào subject email hoặc kèm trong tên công ty (vd ULA #Haravan)

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.