Kênh bán hàng Online

Nhà bán hàng có thể sử dụng Haravan để bán sản phẩm bằng cách sử dụng một hoặc nhiều kênh bán hàng trực tuyến. Mỗi nơi bán cũng giống như một kênh chảy vào doanh nghiệp của Nhà bán hàng, giúp Khách mua hàng từ nhiều đối tượng tìm thấy sản phẩm của Nhà bán hàng. Bằng cách kết nối mỗi kênh bán hàng với Haravan, Nhà bán hàng có thể theo dõi các sản phẩm, đơn đặt hàng và Khách mua hàng ở một nơi, bất kể đang bán ở đâu.

Sau khi Nhà bán hàng thêm kênh bán hàng, các kênh bán hàng sẽ được liệt kê trong Kênh bán hàng khác trong Trang quản trị của Nhà bán hàng.

Các kênh bán hàng trực tuyến hiện có:

Facebook Shop: Giúp đẩy sản phẩm trực tiếp lên Cửa hàng trên Fanpage cũng như đồng bộ về tồn kho, giá và đơn hàng giữa hệ thống website trên Haravan và Cửa hàng trên Fanpage.

Zalo: Giúp đẩy sản phẩm trực tiếp lên Zalo Store cũng như đồng bộ về tồn kho, giá và đơn hàng giữa hệ thống website trên Haravan và Zalo Store.

Lazada: Kết nối hệ thống của Haravan và Lazada, giúp đồng bộ số liệu tồn kho, giá bán sản phẩm và đơn hàng giữa hệ thống website trên Haravan và shop của bạn trên Lazada

5 Giây: Bán hàng trực tiếp trên forum 5giay.vn. Giúp Khách mua hàng mua trực tiếp ngay khi đang xem chủ đề trên 5giay.vn

Webtretho: Bán hàng trực tiếp trên forum Webtretho. Giúp Khách mua hàng mua trực tiếp ngay khi đang xem chủ đề trên Webtretho

Adayroi: Kết nối hệ thống của Haravan và Adayroi.com (VinGroup), giúp đồng bộ số liệu tồn kho, giá bán sản phẩm giữa website tại Haravan và cửa hàng trên ADAYROI.COM

Zalora:Kết nối hệ thống của Haravan và Zalora, giúp đẩy sản phẩm trực tiếp lên Zalora cũng như đồng bộ về tồn kho, đơn hàng giữa hệ thống website trên Haravan và shop của Nhà bán hàng trên Zalora.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.