Bạn cần tìm gì ?

Kênh bán hàng Online

Nhà bán hàng có thể sử dụng Haravan để bán sản phẩm trực tuyến trong một cửa hàng trực tuyến, trên các phương tiện truyền thông xã hội và các chợ trực tuyến và sử dụng các kênh bán hàng trực tuyến khác. Để bắt đầu bán các sản phẩm trong một cửa hàng trực tuyến, hãy làm theo các hướng dẫn thiết lập này.

Các kênh bán hàng:

Facebook Shop: Giúp đẩy sản phẩm trực tiếp lên Cửa hàng trên Fanpage cũng như đồng bộ về tồn kho, giá và đơn hàng giữa hệ thống website trên Haravan và Cửa hàng trên Fanpage.

Zalo: Bán hàng trực tiếp, giúp Khách mua hàng mua trực tiếp khi xem Zalo Store.

Lazada: Kết nối hệ thống của Haravan và Lazada, giúp đồng bộ số liệu tồn kho, giá bán sản phẩm và đơn hàng giữa hệ thống website trên Haravan và shop của bạn trên Lazada.

Adayroi: Kết nối hệ thống của Haravan và Adayroi.com (VinGroup), giúp đồng bộ số liệu tồn kho, giá bán sản phẩm giữa website tại Haravan và cửa hàng trên ADAYROI.COM