In tồn kho

Nhà bán hàng có thể sẽ cần in phiếu điều chỉnh, phiếu điều chuyển hoặc phiếu mua hàng ra giấy, thao tác thực hiện rất đơn giản:

1. Từ trang quản trị, vào Tồn kho

2. Nhấp vào phần muốn in tương ứng ( Điều chuyển, Điều chỉnh hoặc Mua hàng).

3. Chọn phiếu( Điều chuyển/Điều chỉnh) hoặc mã(Mua hàng) muốn in.

4. Nhấp vào biểu tượng in ở góc trên cùng bên phải và tiến hành các thao tác với máy in.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.