Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Lưu trữ, Hủy, Đặt lại, Xóa đơn hàng

Lưu trữ, Hủy, Đặt lại, Xóa đơn hàng

Lưu trữ là thao tác Nhà bán hàng thực hiện khi muốn cất trữ đơn hàng sau khi thao tác hoàn thành đơn hàng. Hoặc trong một diễn biến, một đơn hàng không có giá trị sử dụng, Nhà bán hàng có thể chọn một trong bốn thao tác, tùy vào trường hợp và mục đích của Nhà bán hàng:


Lưu trữ đơn hàng

Lưu trữ đơn hàng thường được Nhà bán hàng chọn khi đơn hàng đã hoàn thành (đã giao hàng, đã thanh toán). 

Có 2 cách lưu trữ đơn hàng:

 1. Lưu trữ từng đơn hàng một
 2. Lưu trữ một lúc nhiều đơn hàng

Lưu trữ từng đơn hàng một

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã đơn hàng muốn lưu trữ.
 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, nhấp vào dấu 3 chấm ở góc trên bên phải.

 4. Chọn Lưu trữ.

Lưu trữ một lúc nhiều đơn hàng

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng.
 2. Chọn các đơn hàng muốn lưu trữ bằng cách click vào ô trống trước mỗi đơn hàng. Nhà bán hàng có thể lọc để tối ưu việc lựa chọn này.
 3. Trong Chọn hành động, Nhà bán hàng chọn Lưu trữ đơn hàng đã chọn.


Hủy đơn hàng

Nếu Nhà bán hàng muốn hủy một phần hoặc toàn bộ đơn đặt hàng, thì chi tiết về việc đã hoàn lại tiền sẽ được cập nhật trong phần Lịch sử của đơn đặt hàng.

Để hủy đơn hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã đơn hàng cần hủy.
 3. Nhấp vào biểu tượng ở góc trên cùng bên phải.

 4. Nhấp vào Hủy đơn hàng.

 5. Chọn lý do Nhà bán hàng muốn Hủy đơn hàng và ghi chú lại nếu muốn.
 6. Mặc định, khi thực hiện lệnh Hủy đơn hàng, tất cả sản phẩm có trong đơn hàng sẽ được hoàn trả.
 7. Nếu muốn hoàn trả 1 phần đơn hàng, thay đổi số lượng theo như mong muốn.
 8. Nếu không muốn nhập kho lại các sản phẩm đã hoàn trả, Nhà bán hàng bỏ chọn ở mục Nhập kho * sản phẩm.
 9. Nhấp Hủy đơn hàng.

Đặt lại đơn hàng

Đặt lại tương đương với việc nhân bản đơn hàng hiện tại thành một đơn hàng và thực hiện một số tùy chỉnh trên đơn hàng mới.

Thao tác này khuyến cáo Nhà bán hàng thực hiện khi:

 • Đơn hàng cũ phát sinh lỗi, thông tin sai,...
 • Thay đổi thông tin cho đơn hàng mới: phí vận chuyển, kênh bán hàng,...
 • Nhà bán hàng muốn tạo một đơn hàng mới nhiều điểm tương đồng với đơn hàng cũ.

Để đặt lại đơn hàng, Nhà bán hàng làm như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã đơn đặt hàng cũ.
 3. Nhấn chọn Đặt lại.

 4. Trong trang đặt lại của đơn hàng, Nhà bán hàng tùy chỉnh các thông tin:

  • Sản phẩm: 
   • Thêm/Bớt sản phẩm
   • Thay đổi số lượng.
  • Thêm khuyến mãi
   • Cho toàn bộ đơn hàng
   • Cho từng sản phẩm
  • Thêm phí vận chuyển 
  • Thay đổi thông tin khách hàng 
  • Chọn kênh bán hàng
  • Thêm ghi chú
  • Thêm Thuộc tính

  Lưu ý: Nhà bán hàng thông tin này, Nhà bán hàng tham khảo chi tiết trong bài viết Tạo đơn hàng mới.

 5. Nhà bán hàng chọn một trong ba lựa chọn:


  • Quay lại đơn hàng cũ: đồng nghĩa với việc Nhà bán hàng hủy thao tác Đặt lại. Hệ thống điều hướng về trang đơn hàng cũ.
  • Tạo mới và hủy đơn hàng cũ: Tạo đơn hàng mới, đồng thời hủy đơn hàng cũ.
  • Tạo mới: Đơn hàng mới được tạo ra và cùng tồn tại với đơn hàng cũ.
 6. Nếu Nhà bán hàng chọn Tạo mới và hủy đơn hàng cũ/Tạo mới, Nhà bán hàng cần xác nhận thanh toán cho đơn hàng mới.Xóa đơn đặt hàng

Việc xóa một đơn đặt hàng sẽ xóa tất cả dữ liệu của đơn hàng đó khỏi hệ thống Haravan. 

Việc xóa đơn hàng có thể gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng: mất dữ liệu, thiếu cơ sở khi cần xem lại, đối chiếu, ảnh hưởng đến các báo cáo bán hàng,...

Nhà bán hàng chỉ có thể thực hiện xóa từng đơn hàng, và không thể xóa cùng lúc nhiều đơn hàng.

Lưu ý: Chỉ có tài khoản Chủ sở hữu mới thực hiện được việc xóa đơn hàng.

Để xóa một đơn đặt hàng, Nhà bán hàng làm như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã đơn đặt hàng muốn xóa.
 3. Kéo xuống cuối và nhấp vào Xóa đơn hàng:

Lưu ý: Trước khi muốn xóa một đơn đặt hàng, thì đơn đặt hàng đó phải được Lưu trữ hoặc Hủy.

 • Lưu trữ: tháo tác này đồng nghĩa với việc hệ thống sẽ lưu môt bản sao của đơn hàng đó. Khi Xóa đơn hàng, giá trị tồn kho của sản phẩm sẽ được cập nhật
 • Hủy đơn hàng: Thao tác này đồng nghĩa với việc các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được nhập trả, và giá trị tồn kho của sản phẩm được cập nhật.

Haravan khuyến cáo Nhà bán hàng nên thực hiện thao tác hủy trước khi xóa đơn hàng để giá trị tồn kho được cập nhật