Hủy đơn hàng

Khi có đơn hàng phát sinh trên hệ thống, quản trị viên có thể hủy đơn hàng đó bằng cách truy cập vào trang quản trị > đơn hàng và vào chi tiết đơn hàng cần hủy, sau đó làm theo các bước sau:

1. Click nút "Hủy đơn hàng" ở góc trên bên phải

2. Sau khi click nút "Hủy", một popup sẽ được hiển thị, khi đó quản trị viên có thể lựa nguyên nhân hủy đơn hàng

sau đó nhập các thông tin tương ứng của đơn hàng đó:

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin cần thiết, bạn click nút "Hủy đơn hàng" để hoàn tất quá trình.