• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn xem lịch sử tồn kho

Hướng dẫn xem lịch sử tồn kho

Để xem được lịch sử quá trình thao tác tồn kho một sản phẩm như điều chuyển, điều chỉnh, đặt hàng. Bạn vào Tồn kho - Lịch sử.


Mặc định sẽ hiện thị tất cả các thao tác đã xử lý ở các kho. Nếu muốn xem chi tiết phần nào ấn vào nút Điều kiện lọc để xem.

- Selectbox phía trên sẽ bao gồm các thông tin Sản phẩm, Kho, Loại, Ngày thực hiện, Loại sản phẩm, Nhà cung cấp.

- Khi bạn chọn dữ liệu muốn lọc phía trên thích hợp, thì phần selectbox sẽ tự động nhảy đến các thông tin tương thích để chọn.

- Bạn có thể lọc cùng lúc nhiều điều kiện như Sản phẩm nào, Kho nào, Ngày thực hiện là gì. Hoặc bạn có thể ấn dấu X phía cuối mỗi tag điều kiện lọc để bỏ điều kiện đó.

- Sau khi thêm các điều kiện lọc, bạn có thể ấn Lưu bộ lọc để lưu lại các thông số bộ lọc bạn vừa tạo để dùng cho các lần sau.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.