• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn xem chi tiết tồn kho

Hướng dẫn xem chi tiết tồn kho

Chi tiết tồn kho giúp bạn xem được thông tin tổng quan về tình hình hàng hóa hiện tại trong các kho của cửa hàng, nhằm có những chiến lược kinh doanh đúng đắn.

Để xem chi tiết tồn kho, trong trang quản trị bạn vào Tồn kho - Chi tiết tồn kho.

Trong trang chi tiết tồn kho, tổng quan từ trên xuống dưới, từ trái sang phải bạn sẽ thấy các phần sau:

I. Nút chuyển trang và xuất file

1. Nút 2 mũi tên sang trái, phải: giúp bạn có thể chuyển trang nhanh để theo dõi các dữ liệu tồn kho trong trường hợp hàng hóa bạn nhiều, dữ liệu tồn kho phân thành nhiều trang.

2. Xuất file: giúp bạn có thể xuất file excel hoặc csv các dữ liệu về tồn kho của bạn để dễ theo dõi trường hợp bạn quen theo dõi trên excel hơn.

- Khi bán ấn nút Xuất file sẽ hiện ra 1 popup thông tin để bạn có thể chọn xuất toàn bộ dữ liệu hoặc xuất 1 phần dữ liệu bạn đang lọc.

- Chọn kiểu file xuất là csv hay excel.

- Khi bạn chọn thông tin phù hợp xong, bạn ấn Xuất thì hệ thống sẽ gửi 1 email về email của tài khoản đang đăng nhập. Bạn vào email để tải file là được.

- Sau khi down file về, bạn mở ra file ra sẽ thấy các cột Kho, Sản Phẩm, Biến thể, SKU, Barcode, Tồn, Đặt, Mua, Giá vốn, Tổng giá vốn, Giá bán, Tổng giá bán, Tổng lợi nhuận để bạn có thể theo dõi.

II. Nút điều kiện lọc

Mặc định các dữ liệu tồn kho sẽ hiện thông tin tất cả các sản phẩm ở tất cả các kho ra. Bạn có thể ấn vào nút Điều kiện lọc để chỉ hiện thị những thông tin cần thiết theo nhu cầu.

- Selectbox phía trên sẽ bao gồm các thông tin Sản phẩm, Kho, Số lượng, Loại sản phẩm, Nhà cung cấp.

- Khi bạn chọn dữ liệu muốn lọc phía trên thích hợp, thì phần selectbox sẽ tự động nhảy đến các thông tin tương thích để chọn.

- VD khi bạn chọn Selectbox phía trên là Sản phẩm, selectbox phía dưới sẽ list ra danh sách các sản phẩm của bạn đang có, bạn chọn sản phẩm bạn muốn xem rồi ấn Thêm điều kiện lọc.

- Bạn có thể lọc cùng lúc nhiều điều kiện như Sản phẩm gì, Kho nào, Loại sản phẩm là gì. Hoặc bạn có thể ấn dấu X phía cuối mỗi tag điều kiện lọc để bỏ điều kiện đó.

- Sau khi thêm các điều kiện lọc, bạn có thể ấn Lưu bộ lọc để lưu lại các thông số bộ lọc bạn vừa tạo để dùng cho các lần sau.

III. Thông số tổng quát

Tiếp đó bạn sẽ thấy 4 ô là Tổng lượng tồn, Tổng giá trị, Tổng giá bán, Tổng lợi nhuận. Các thông số này biểu thị giá trị của các dữ liệu đang hiện thị.

- Tổng lượng tồn: biểu hiện tổng số lượng tồn kho của các sản phẩm đang hiển thị.

- Tổng giá trị: biểu hiện tổng giá trị nhập vào của các sản phẩm đang hiển thị.

- Tổng giá bán: biểu hiện tổng giá trị bán ra của các sản phẩm đang hiển thị.

- Tổng lợi nhuận: biểu hiện lợi nhuận nếu bán được hết các sản phẩm đang hiển thị.

IV. Thông số tồn kho

Gồm 10 cột Kho, Sản phẩm, SKU, Barcode, Tồn, Đặt, Mua, Khả dụng, Giá, Tổng.

Tại đây bạn có thể xem được các chỉ số về kho của từng sản phẩm ở từng cửa hàng.

- Kho: cho biết kho mà sản phẩm đang được lưu

- Sản phẩm: tên sản phẩm

- SKU: mã sản phẩm

- Barcode: barcode của sản phẩm

- Tồn: Số sản phẩm còn tồn trong kho

- Đặt: số sản phẩm đang được đặt trong đơn hàng (đơn hàng chưa bấm nút giao hàng). Nếu bấm giao hàng trong đơn hàng, số đặt sẽ trả về 0 và trừ tồn kho.

- Mua: số sản phẩm đang được đặt mua trong phần mua hàng, nhưng chủ shop chưa xác nhận hoàn thành.

- Khả dụng: bằng số tồn trừ với với đặt.

- Giá: giá vốn 1 sản phẩm

- Tổng: tổng giá vốnTIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.