Ứng dụng - Tạo link rút gọn

I. Cài đặt ứng dụng từ App Store: https://apps.haravan.com/products/ung-dung-tao-link-rut-gon

II. Sử dụng

  1. Vào trang quản lý chi tiết của Sản phẩm/nhóm sản phẩm/trang/blog
  2. Click chọn mục Ứng dụng tạo link rút gọn từ menu ...

Sau khi khởi tạo thành công, ứng dụng sẽ cung cấp thông tin link rút gọn và link dùng để thống kê truy cập cho link rút gọn đó


Thống kê truy cập từ link rút gọn

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.