Bạn cần tìm gì ?

Báo cáo Tổng quan trong Harapage

Tổng quan Harapage là báo cáo về các hội thoại (comment/inbox), thời gian hoạt động của cửa hàng và cả năng suất làm việc của nhân viên chăm sóc khách hàng, từ đó chủ cửa hàng có thể nắm bắt hiệu quả hoạt động và quản lý nhân viên được tốt hơn.


Để sử dụng được trang Tổng quan Harapage, Nhà bán hàng phải thỏa được 3 điều kiện sau:

  1. Có tài khoản quản trị website Haravan.
  2. Có tài khoản có quyền quản trị viên trở lên cho một trang Fanpage Facebook hoặc Zalo Page. Bên cạnh đó, trang Fanpage này được kết nối với tài khoản quản trị Haravan.
  3. Harapage có thực hiện thiết lập Thời gian làm việc ở trang Tiện ích.


Nhà bán hàng thực hiện xem báo cáo Tổng quan Harapage như sau: 

Bước 1: Từ Trang quản trị -> Harapage -> Tổng quan.

Bước 2: Nhà bán hàng xem các thông số báo cáo tại trang Tổng quan Harapage.


Các chức năng trên báo cáo tổng quan Harapage:

1. Lựa chọn thời gian thống kê

  • Có 2 lựa chọn là 7 ngày trước30 ngày trước
  • Thống kê thay đổi trên biểu đồ khi lựa chọn thời gian

2. Thời gian chờ

- Thời gian chờ được tính là thời gian trả lời (reply) vào tin nhắn đầu tiên của cuộc hội thoại.

- Nếu là cuộc hội thoại thuộc 1 ngày khác, sẽ tính từ đầu ca đến thời điểm reply.

- Thời gian chờ KHÔNG được tính vào thời gian trả lời.

- Trên thời gian chờ có gắn liên kết, khi nhấp vào sẽ chuyển đến tới đúng comment có thời gian chờ lâu nhất.

Thời gian chờ trung bình

Là thời gian trung bình trên tất cả thời gian chờ.

Lưu ý: Thời gian chờ trung bình chỉ tính trong ca làm việc. Ví dụ nếu ca làm việc 7h-9h, khách chat lúc 6h35, nếu nhân viên trả lời trước 7h==> thời gian chờ bằng 0, trả lời lúc 7h1'==> thời gian chờ 1', trả lời lúc 7h30==> thời gian chờ 30'

Thời gian chờ lâu nhất

Thời gian chờ lâu nhất là thời gian chờ dài nhất trong số thời gian phản hồi lần đầu trên cuộc hội thoại.


3. Quản lý năng suất nhân viên

Dùng để xem hiệu quả làm việc của nhân viên, bao gồm các thống kê chi tiết sau:

- Top nhân viên có thời gian phản hồi lâu (xem theo phút-giây)

- Top nhân viên có số hội thoại cao (xem theo số lượng)

- Top ca có nhiều hội thoại nhỡ (xem theo số lượng)

Top nhân viên có thời gian phản hồi lâu

- Lấy top 20 dòng nhân viên kèm theo thời gian phản hồi lâu nhất (không tính thời gian chờ).
- Thời gian nhân viên đứng đầu (dòng đầu tiên) cũng tương ứng với mục Thời gian chờ lâu nhất.

Top nhân viên có số hội thoại cao

Lấy top 20 nhân viên, có số lượng trả lời cuộc hội thoại cao nhất.

Top ca có nhiều hội thoại nhỡ

- Hội thoại nhỡ, được tính là khi nhân viên reply lại 1 tin nhắn được nhắn của ca trước đó, hội thoại nhỡ sẽ được tính cho ca, theo thời gian tin nhắn của cuộc hội thoại đến thuộc ca nào.

- Hiện top 20 dòng, theo thứ trong tuần và ca có số lượng hội thoại nhỡ nhiều nhất.


4. Tổng hội thoại

Thống kê tổng số lượng hội thoại (cả comment và inbox) đã nhận được trong khoảng thời gian muốn xem.

- Xem theo 7 ngày trước (trong 7 ngày trước tính từ ngày hiện tại + 6 ).

- Xem theo 30 ngày trước (trong 30 ngày, tính từ ngày hiện tại + 29).

- Xem theo giờ (múi giờ nào thì có bao nhiêu conversation đến).

- Xem theo ngày (tùy theo chọn xem 7 ngày hay 30 ngày mà hiển thị đung số ngày trên chart).

- Xem theo ngày trong tuần (thứ 2-> chủ nhật, theo tùy chọn hiển thị 7 ngày trước /30 ngày trước).