• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn mua hàng trong tồn kho

Hướng dẫn mua hàng trong tồn kho

Phần mua hàng hỗ trợ chủ shop tạo các phiếu mua hàng từ các bên phân phối sản phẩm để có thể theo dõi. 

Danh sách phiếu mua hàng hỗ trợ chủ shop có thể quản lý được tất cả các phiếu mua hàng.

- Liệt kê toàn bộ phiếu mua hàng

- Hiển thị tình trạng của phiếu 

+ Hoàn thành : đã nhận hàng

+ Chưa hoàn thành : chưa nhận hàng

+ lưu trữ : lưu lại phiếu mua hàng ( trong trường hợp hiện tại chưa cần nhập hàng, nhưng sau này cần. Hoặc bất kỳ lý do trì hoãn phiếu mua hàng đó lại ).

- Hiển thị số lượng mua hàng, tổng tiền cũng như mua hàng tại kho của cưa hàng.

- Hiển thị nhà phân phối cũng như số tham chiếu.

- Đồng thời hiển thị thời gian giao dự kiến.
 Có thể lọc và lưu kết quả lọc thành một bộ tab để lần sau có thể vào kiểm tra dễ dàng, Khi phiếu mua hàng của Shop quá nhiều, không thể kiểm soát.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.