Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển ViettelPost 2018

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển ViettelPost 2018

Sau khi kết nối với ViettelPost 2018 thông qua hệ thống Haravan, khi có đơn hàng mới, đơn hàng sẽ tự động gửi “yêu cầu giao hàng” đến ViettelPost 2018 mà Nhà bán hàng không cần tự liên hệ hay mang hàng tới đơn vị vận chuyển.

Với cơ chế hoạt động này, Nhà bán hàng không cần phải thao tác bằng tay các việc xuất dữ liệu đơn hàng hay nhập vào phần quản lý riêng của đơn vị vận chuyển.

Trước khi kết nối với nhà vận chuyển ViettelPost 2018, Nhà bán hàng phải hoàn thành được hai điều kiện:

 1. Nhà bán hàng cần nhập đầy đủ địa chỉ chi nhánh, đặc biệt là thông tin về tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng phải được cập nhật đầy đủ.
  (Xem chi tiết hơn tại đây).
 2. Nhà bán hàng phải có tài khoản của ViettelPost 2018. 

Các mục liên quan


Đăng ký tài khoản ViettelPost 2018

Cách 1: đăng ký tài khoản tại trang Viettel Post Customer

Bước 1: Vào trang Viettel Post Customer
 1. Cách 1: Nhà bán hàng truy cập trực tiếp vào trang Viettel Post Customer để đăng ký tài khoản.
 2. Cách 2: Sử dụng chức năng Tạo tài khoản mới trong Haravan
  1. Từ Trang quản trị Haravan > Cấu hình > Vận chuyển.
  2. Nhà bán hàng kéo xuống Nhà vận chuyển được khuyến nghị, vào phần Kết nối nhà vận chuyển ViettelPost 2018,
  3. Nhấn chọn Tạo tài khoản mới

Bằng một trong hai cách, Nhà bán hàng truy cập được vào trang Viettel Post Customer:

Bước 2: Thực hiện đăng ký tài khoản tại trang Viettel Post Customer
 1. Nhấn chọn Đăng ký sử dụng.

 2. Điền các thông tin đăng ký tại Đăng ký nhanh.

 3. Nhấn chọn Đăng ký.

Lưu ý: Mỗi số điện thoại/email chỉ đăng ký được một tài khoản.

Cách 2: Đăng ký trên ứng dụng Viettel Post

Bước 1: Tải ứng dụng 

Nhà bán hàng thực hiện tải ứng dụng trên một hai nền tảng:

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng 

Nhà bán hàng vào ứng dụng và thực hiện đăng nhập bằng số điện thoại và mã OTP được gửi về. 

Bước 3: Lấy mật khẩu trên ứng dụng Viettel Post

Do việc tạo tài khoản trên ứng dụng không bao gồm việc tạo mật khẩu, nên Nhà bán hàng sử dụng chức năng Quên mật khẩu để tạo mật khẩu cho tài khoản.

 1. Trong trang dashboard của ứng dụng Viettel Post, Nhà bán hàng vào Danh mục > Cài đặt > Đặt/Đổi mật khẩu.
 2. Nhà bán hàng nhấn Quên mật khẩu.


 3. Nhập số điện thoại và Lấy mã OTP.
 4. Nhập mã OTP, nhập mật khẩu mới. Nhấn Cập nhật.


Lưu ý: Mã OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút.

---

Nhà bán hàng tham khảo thêm bài hướng dẫn sử dụng ViettelPost.


Kết nối vận chuyển với ViettelPost 2018

Nhà bán hàng thực hiện thao tác này khi muốn kết nối với nhà vận chuyển ViettelPost 2018 trên hệ thống Haravan. Để thực hiện việc kết nối, Nhà bán hàng phải có tài khoản ViettelPost 2018.

Lưu ý: Trước khi cấu hình đơn vị vận chuyển, Nhà bán hàng phải cấu hình địa chỉ cho cửa hàng.

Để thực hiện kết nối, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị  -> Cấu hình -> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  -> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống Nhà vận chuyển được khuyến nghị.
 3. Nhà bán hàng kéo xuống Kết nối nhà vận chuyển ViettelPost 2018, nhấp chọn Kết nối nhà vận chuyển.

 4. Nhà bán hàng điền thông tin tài khoản bên ViettelPost 2018.
  • Tên nhà vận chuyển: ViettelPost 2018 (hệ thống tự điền).
  • Link tra cứu: Link tài khoản của Nhà bán hàng bên ViettelPost 2018 (hệ thống tự điền).
  • Tài khoản (email/SĐT): Email đăng nhập ViettelPost 2018.
  • Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập tài khoản ViettelPost 2018.

 5. Nhấn Lưu để hoàn tất việc kết nối Website Haravan với tài khoản đơn vị vận chuyển ViettelPost 2018.
 6. Sau khi kết nối thành công, hệ thống Haravan sẽ hiển thị các thông tin:
  • Liên kết kho: Hỗ trợ cho Nhà bán hàng có nhiều kho, cửa hàng, chi nhánh. Việc liên kết sẽ giúp cho phần chuyển giao hàng được chính xác địa chỉ hơn. Đơn vị vận chuyển sẽ dễ dàng biết được chính xác kho hàng nào chuyển đơn hàng và tới lấy.
  • Huỷ kết nối: ngắt kết nối với đơn vị vận chuyển ViettelPost 2018.
  • Chỉnh sửa thông tin: Chỉnh sửa thông tin tài khoản kết nối.


Liên kết kho

Sau khi thực hiện kết nối với nhà vận chuyển ViettelPost 2018, Nhà bán hàng cần thực hiện việc liên kết kho. Việc liên kết kho này nhằm giúp nhà vận chuyển có thể đến lấy hàng khi Nhà bán hàng xử lý vận chuyển cho đơn hàng.

Lưu ý: Tài khoản trên ViettelPost 2018 của Nhà bán hàng phải có cửa hàng trong danh sách cửa hàng thì việc liên kết kho mới có dữ liệu để liên kết.

Để thực hiện việc liên kết kho, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị  -> Cấu hình -> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  -> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống Nhà vận chuyển được khuyến nghị.
 3. Nhà bán hàng vào phần Kết nối nhà vận chuyển ViettelPost 2018, nhấp chọn Liên kết kho.

 4. Trong cửa sổ Liên kết kho của Nhà vận chuyển, Nhà bán hàng lựa chọn liên kết cho các kho bên hệ thống Haravan.

  Lưu ý: Danh sách kho có thể liên kết chính là danh sách kho hàng trong tài khoản ViettelPost 2018 của Nhà bán hàng. 
 5. Nhấp Lưu lại để hoàn tất.

Xử lý vận chuyển ViettelPost 2018 cho đơn hàng

Sau khi kết nối với nhà vận chuyển ViettelPost 2018, Nhà bán hàng có thể chuyển đơn hàng cho nhà vận chuyển ViettelPost 2018 mỗi khi đơn hàng phát sinh.

Việc xử lý chỉ thực hiện được cho các được chưa xử lý giao hàng trước đó.

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng
 2. Trong Danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng chọn đơn hàng cần xử lý.
 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống và nhấp chọn mục Giao hàng.

 4. Trong mục Giao hàng, Nhà bán hàng nhấp vào vào ô Giao hàng bằng và chọn nhà vận chuyển.

 5. Trong ô chọn nhà vận chuyển, Nhà bán hàng chọn ViettelPost 2018.
 6. Nhà bán hàng nhấp chọn Hoàn thành

  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể chọn Gửi hoặc Không gửi email thông báo đến khách mua hàng.

 7. Sau khi Nhà bán hàng hoàn thành xử lý giao hàng, nhà vận chuyển ViettelPost 2018 sẽ căn cứ vào thông tin đơn hàng mà Nhà bán hàng cung cấp và đến lấy hàng.

Lưu ý

Hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ hủy giao hàng cho những đơn hàng có trạng thái vận chuyển "Chờ lấy hàng".

Khi trạng thái vận chuyển này chuyển sang các trạng thái khác ("Đang lấy hàng", "Đã lấy hàng",...) thì Nhà bán hàng không thể hủy giao hàng trên hệ thống Haravan mà phải liên hệ Nhà vận chuyển để được hỗ trợ.


Hủy kết nối với nhà vận chuyển ViettelPost 2018

Nhà bán hàng thực hiện việc hủy kết nối cho các trường hợp: 

 • Nhà bán hàng không còn muốn sử dụng ViettelPost 2018.
 • Thực hiện lại việc liên kết kho giữa tài khoản ViettelPost 2018 và hệ thống Haravan.

Nhà bán hàng thực hiện việc hủy kết nối như sau:

 1. Từ Trang quản trị  -> Cấu hình -> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  -> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. rong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống Nhà vận chuyển được khuyến nghị.
 3. Nhà bán hàng vào phần Kết nối nhà vận chuyển ViettelPost 2018, nhấp chọn Hủy kết nối
 4. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng nhấp chọn Hủy kết nối lần nữa để xác nhận lại.