Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Ninja Van

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Ninja Van

Haravan đã tự động kết nối với nhà vận chuyển Ninja Van nên Nhà bán hàng không cần tạo tài khoản trên trang Ninja Van.

Khi có đơn hàng mới Nhà bán hàng chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến Ninja Van mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển.

Với cơ chế hoạt động này, thì Nhà bán hàng sẽ không cần phải làm bằng tay các thao tác xuất dữ liệu đơn hàng và nhập vào phần quản lý riêng của nhà vận chuyển.

Để xem các nhà vận chuyển đã được kết nối tại Trang quản trị, Nhà bán hàng vào Cấu hình -> Vận chuyển -> xem phần Nhà vận chuyển khác -> Ninja Van. 

Trước khi kết nối với nhà vận chuyển Ninja Van, Nhà bán hàngcần nhập đầy đủ địa chỉ chi nhánh, đặc biệt là thông tin v ề tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng phải được cập nhật đầy đủ. (Xem chi tiết hơn tại đây).

Sau khi kết nối với nhà vận chuyển Ninja Van, Nhà bán hàng có thể chuyển đơn hàng cho nhà vận chuyển Ninja Van mỗi khi đơn hàng phát sinh.

Việc xử lý chỉ thực hiện được cho các được chưa xử lý giao hàng trước đó.

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng
 2. Trong Danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng chọn đơn hàng cần xử lý.
 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống và nhấp chọn mục Giao hàng.

 4. Trong mục Giao hàng, Nhà bán hàng nhấp vào vào ô Giao hàng bằng và chọn nhà vận chuyển.

 5. Trong ô chọn nhà vận chuyển, Nhà bán hàng chọn Ninja Van.

 6. Nhà bán hàng nhập kích thước cho gói hàng (mặc định bằng 0)


  • Chiều dài gói hàng (cm)
  • Chiều rộng gói hàng (cm)
  • Chiều cao gói hàng (cm)
 7. Nhà bán hàng thêm ghi chú vận chuyển cho đơn hàng (nếu cần).
 8. Nhà bán hàng nhấp chọn Hoàn thành

  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể chọn Gửi hoặc Không gửi email thông báo đến khách mua hàng.

 9. Sau khi Nhà bán hàng hoàn thành xử lý giao hàng, nhà vận chuyển Ninja Van sẽ căn cứ vào thông tin đơn hàng mà Nhà bán hàng cung cấp và đến lấy hàng.
Lưu ý:
 • Sau khi Nhà bán hàng kết nối nhà vận chuyển Ninja Van, bộ phận Dịch vụ khách hàng Ninja Van tự động liên hệ Nhà bán hàng nếu Nhà bán hàng chưa có thông tin tài khoản trước đó.

  Nếu Nhà bán hàng đã có tài khoản trước đó, bộ phận Dịch vụ khách hàng Ninja Van sẽ liên kết tài khoản đó của Nhà bán hàng.

 • Hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ hủy giao hàng cho những đơn hàng có trạng thái vận chuyển "Chờ lấy hàng".

  Khi trạng thái vận chuyển này chuyển sang các trạng thái khác ("Đang lấy hàng", "Đã lấy hàng",...) thì Nhà bán hàng không thể hủy giao hàng trên hệ thống Haravan mà phải liên hệ Nhà vận chuyển để được hỗ trợ.