Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển DHL

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển DHL

Sau khi kết nối với DHL thông qua hệ thống Haravan, khi có đơn hàng mới, đơn hàng sẽ tự động gửi “yêu cầu giao hàng” đến DHL mà Nhà bán hàng không cần tự liên hệ hay mang hàng tới đơn vị vận chuyển.

Với cơ chế hoạt động này, Nhà bán hàng không cần phải thao tác bằng tay các việc xuất dữ liệu đơn hàng hay nhập vào phần quản lý riêng của đơn vị vận chuyển.

Các mục liên quan


Kết nối DHL với Haravan

Nhà bán hàng thực hiện thao tác này khi muốn kết nối với nhà vận chuyển DHL trên hệ thống Haravan.

Để thực hiện việc kết nối, Nhà bán hàng phải có tài khoản trên trang https://mydhl.express.dhl.

Trước khi kết nối với nhà vận chuyển DHL, Nhà bán hàng phải hoàn thành được hai điều kiện:

 1. Nhà bán hàng cần nhập đầy đủ địa chỉ chi nhánh, đặc biệt là thông tin về tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng phải được cập nhật đầy đủ.
  (Xem chi tiết hơn tại đây).
 2. Nhà bán hàng phải có tài khoản của DHL. Đây là tài khoản DHL merchant đã được DHL kích hoạt sau khi Nhà bán hàng đăng ký tài khoản trực tuyến.

Để thực hiện kết nối, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị  -> Cấu hình -> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  -> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống Nhà vận chuyển khác, chọn Hiển thị thêm.

 3. Nhà bán hàng kéo xuống nhà vận chuyển DHL, nhấp chọn Kết nối nhà vận chuyển.

 4. Nhà bán hàng điền thông tin tài khoản đã đăng ký trên.


  • Tên nhà vận chuyển: DHL (hệ thống tự điền)
  • Tài khoản bán hàng
  • Link tra cứu: Link tài khoản của Nhà bán hàng bên DHL(hệ thống tự điền)
  • DHL Prefix 
  • Tỷ giá USD/VND
 5. Nhấn Lưu để hoàn tất việc kết nối Website Haravan với tài khoản đơn vị vận chuyển DHL.
 6. Sau khi kết nối thành công, sẽ hiển thị các thông tin:


  • Liên kết kho: Hỗ trợ cho nhà bán hàng có nhiều kho, cửa hàng, chi nhánh. Việc liên kết sẽ giúp cho phần chuyển giao hàng được chính xác địa chỉ hơn. Đơn vị vận chuyển sẽ dễ dàng biết được chính xác kho hàng nào chuyển đơn hàng và tới lấy.
  • Huỷ kết nối: ngắt kết nối với đơn vị vận chuyển DHL.

Thực hiện liên kết kho

Sau khi thực hiện kết nối với nhà vận chuyển DHL, Nhà bán hàng cần thực hiện việc liên kết kho. Việc liên kết kho này nhằm giúp nhà vận chuyển có thể đến lấy hàng khi Nhà bán hàng xử lý vận chuyển cho đơn hàng.

Để thực hiện việc liên kết kho, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị  -> Cấu hình -> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  -> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống Nhà vận chuyển khác, chọn Hiển thị thêm.

 3. Nhà bán hàng vào phần Kết nối nhà vận chuyển DHL, nhấp chọn Liên kết kho.

 4. Trong cửa sổ Liên kết kho của Nhà vận chuyển, Nhà bán hàng lựa chọn liên kết cho các kho bên hệ thống Haravan. 

 5. Nhấp Lưu lại để hoàn tất.

Xử lý vận chuyển DHL cho đơn hàng

Sau khi kết nối với nhà vận chuyển DHL, Nhà bán hàng có thể chuyển đơn hàng cho nhà vận chuyển DHL mỗi khi đơn hàng phát sinh.

Việc xử lý chỉ thực hiện được cho các được chưa xử lý giao hàng trước đó.

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng
 2. Trong Danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng chọn đơn hàng cần xử lý.
 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống và nhấp chọn mục Giao hàng.

 4. Trong mục Giao hàng, Nhà bán hàng nhấp vào vào ô Giao hàng bằng và chọn nhà vận chuyển.

 5. Trong ô chọn nhà vận chuyển, Nhà bán hàng chọn DHL.  DHL hỗ trợ Nhà bán hàng hai gói vận chuyển:

  • PDO - Gói giao hàng tiêu chuẩn
  • PDE - Gói giao hàng ưu tiên
 6. Nhà bán hàng có thể chọn "Cho mở hộp xem hàng" hoặc không.

 7. Nhà bán hàng nhấp chọn Hoàn thành

  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể chọn Gửi hoặc Không gửi email thông báo đến khách mua hàng.

 8. Lúc này, hệ thống ghi nhận thao tác và tự động gửi trả về mã vận đơn tương ứng cho đơn hàng. Nhà bán hàng nhấp chọn vào mã vận đơn.

 9. Khi đó, hệ thống sẽ điều hướng về theo dõi đơn hàng chi tiết trong DHL. Trang này chỉ khả dụng đối với những đơn hàng đã được cung cấp mã vận đơn.

 10. Sau khi Nhà bán hàng hoàn thành xử lý giao hàng, nhà vận chuyển DHL sẽ căn cứ vào thông tin đơn hàng mà Nhà bán hàng cung cấp và đến lấy hàng.

Lưu ý:

 • Nhà bán hàng có thể xem chi tiết cho bất kỳ được nào được xử lý vận chuyển bởi DHL, bằng cách nhấp chọn vào mã vận đơn hay truy cập URL với cú pháp sau: 

  https://ecommerceportal.dhl.com/track/?ref=<mã vận đơn>

 • Hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ hủy giao hàng cho những đơn hàng có trạng thái vận chuyển "Chờ lấy hàng".

  Khi trạng thái vận chuyển này chuyển sang các trạng thái khác ("Đang lấy hàng", "Đã lấy hàng",...) thì Nhà bán hàng không thể hủy giao hàng trên hệ thống Haravan mà phải liên hệ Nhà vận chuyển để được hỗ trợ.