Bạn cần tìm gì ?

Kết nối Harapage


Kết nối Harapage

Nhà bán hàng thực hiện kết nối Harapage như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Harapage.
 2. Chọn Thêm kết nối.

 3. Cửa sổ hiện lên, Nhà bán hàng chọn FanPage Facebook hoặc Zalo page cần kết nối.

 4. Nếu Nhà bán hàng chọn FanPage Facebook, hệ thống sẽ dò tìm tài khoản đang đăng nhập Facebook.
  • Nếu hiện Nhà bán hàng chưa đăng nhập Facebook, hệ thống yêu cầu đăng nhập
  • Nếu đã đăng nhập Facebook, hệ thống sẽ dò tìm (các) FanPage mà Nhà bán hàng có quyền Biên tập viên trở lên. 
   • Nếu chưa có, hệ thống yêu cầu bạn cần được cấp quyền
   • Nếu đã có, hệ thống yêu cầu bạn chọn trang FanPage cần kết nối.

 5. Nếu Nhà bán hàng chọn Zalo Page, hệ thống dò tìm tài khoản Zalo của Nhà bán hàng.
  • Nếu chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu đăng nhập.
  • Nếu đã đăng nhập:


   1. Hệ thống yêu cầu Nhà bán hàng chọn Zalo Page cần kết nối.
   2. Check chọn vào ô "Đồng ý đại diện page gửi tin nhắn đến người dùng Zalo".
   3. Chọn Cho phép.
 6. Hệ thống thông báo "Kết nối thành công" và hiển thị giao diện Harapage.

Lưu ý chung cho tài khoản kết nối FanPage, Zalo Page là tài khoản đăng nhập là tài khoản cá nhân của Nhà bán hàng. Và tài khoản này phải được cấp quyền quản trị viên có quyền từ Biên tập viên trở lên để quản lý FanPage và ZaloPage. 


Kết nối với nhiều Harapage

Đến đây, nhiều Nhà bán hàng có thể đặt câu hỏi: "Nếu như tôi sử dụng nhiều trang FanPage khác nhau thì sao?". 

Câu trả lời là Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng kết nối với ba trang Harapage trên cùng một tài khoản quản trị.

Lưu ý là nếu Nhà bán hàng sử dụng gói dịch vụ Trải nghiệm (dùng thử miễn phí 15 ngày) thì chỉ có thể kết nối với một trang FanPage/ZaloPage.

Trong trường hợp Nhà bán hàng cần nhiều hơn 3 trang Harapage, Nhà bán hàng liên hệ Haravan để mua thêm.

Việc kết nối đa Harapage sẽ giúp Nhà bán hàng quản lý tập trung nguồn dữ liệu của tất cả các Fanpage vào cùng một nơi là Trang quản trị, tạo điều kiện cho việc quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn.

Để thao tác, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Trên trang Harapage, Nhà bán hàng chọn vào biểu tượng dấu "+" phía bên trái ngoài cùng.
 2. Cửa sổ hiện lên, cho biết tình trạng kết nối hiện tại của quản trị viên. Nếu chưa đạt đến mức giới hạn, Nhà bán hàng chọn Thêm kết nối để kết nối thêm. 

 3. Nhà bán hàng tiếp tục kết nối như Kết nối Harapage ban đầu.Ngắt kết nối Harapage

Để ngắt kết nối với Harapage:

 1. Trong trang Harapage cần ngắt, Nhà bán hàng chọn biểu tượng "..." ở góc phải trên cùng.
 2. Chọn "Ngắt kết nối".

 3. Cửa sổ hiện ra, Nhà bán hàng chọn Đồng ý để xác nhận.