• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn điều chuyển tồn kho

Hướng dẫn điều chuyển tồn kho

I. Tổng quan

Điều chuyển tồn kho giúp chuyển tồn kho của sản phẩm trong trường hợp muốn chuyển từ chi nhánh A sang chi nhánh B. Hoặc trong các trường hợp hàng hủy, hàng hỏng hóc, mẫu thử để tăng giảm số lượng tồn kho cho khớp với số lượng tồn kho thực tế.

Vào trang quản trị > tồn kho > điều chuyển

Trong trang Điều chuyển, tổng quan từ trên xuống dưới, từ trái sang phải bạn sẽ thấy các phần sau:

1. Tạo điều chuyển

Ấn nút này để tạo phiếu điều chuyển. Xem chi tiết ở II. Tạo phiếu điều chuyển


2. Điều kiện lọc

Mặc định các dữ liệu điều chuyển sẽ hiện thông tin tất cả các phiếu điều chuyển đã lập. Bạn có thể ấn vào nút Điều kiện lọc để chỉ hiện thị những thông tin cần thiết theo nhu cầu.

- Selectbox phía trên sẽ bao gồm các thông tin Kho xuất, Kho nhập, Tình trạng.

- Khi bạn chọn dữ liệu muốn lọc phía trên thích hợp, thì phần selectbox sẽ tự động nhảy đến các thông tin tưởng thích để chọn.

- VD khi bạn chọn Selectbox phía trên là Kho xuất, selectbox phía dưới sẽ list ra danh sách các kho, bạn chọn Kho bạn muốn xem rồi ấn Thêm điều kiện lọc.

- Bạn có thể lọc cùng lúc nhiều điều kiện như Kho xuất nào, Kho nhập nào, Tình trạng là gì. Hoặc bạn có thể ấn dấu X phía cuối mỗi tag điều kiện lọc để bỏ điều kiện đó.

- Sau khi thêm các điều kiện lọc, bạn có thể ấn Lưu bộ lọc để lưu lại các thông số bộ lọc bạn vừa tạo để dùng cho các lần sau.


II. Tạo phiếu điều chuyển

Vào trang quản trị > tồn kho > điều chuyển > click Tạo điều chuyển

Sau khi bạn click nút Tạo điều chuyển, bạn sẽ được dẫn đến giao diện như bên dưới.

Bước 1: bạn click vào ô Từ kho, chọn kho sẽ xuất các sản phẩm. Sau đó bạn click vào ô Đến kho để chọn kho sẽ nhận sản phẩm.

Bước 2: bạn click vào ô Tìm sản phẩm, và tìm sản phẩm bạn muốn xử lý, có thể tìm theo tên hoặc mã sản phẩm. Sau khi bạn chọn xong sản phẩm muốn xử lý, bạn nhập số lượng bạn muốn điều chuyển sản phẩm đó. VD muốn chuyển 4 sản phẩm bạn nhập 4.

* Bạn cũng có thể nhập file dữ liệu các sản phẩm để thêm nhanh các sản phẩm muốn xử lý. Bạn click vào Nhập file dữ liệu, ở giao diện popup nhập file, bạn click Tải về file xls mẫu để down load file mẫu.

Ở file dữ liệu, SKU bạn nhập mã của sản phẩm, Quantity bạn nhập số lượng sản phẩm muốn chuyển. Sau khi điền up lên thì sẽ import ra các sản phẩm bạn muốn xử lý.

Bước 3: ở ô ghi chú bạn có thể nhập các ghi chú về phiếu điều chuyển này.

Bước 4: bạn nhập ngày dự định sẽ chuyển các sản phẩm từ kho A đến kho B. Ghi chú thêm nhãn cho phiếu điều chuyển này nếu cần.

Bước 5: sau khi bạn điền xong các thông tin, bạn ấn Lưu lại. Sau khi Lưu xong thì ngoài giao diện điều chuyển sẽ có phiếu bạn vừa tạo với Trạng thái là Chưa xác nhận nghĩa là phiếu đã tạo nhưng sản phẩm chưa chuyển. Để hệ thống thực thi chuyển sản phẩm mình click vào phiếu điều chuyển đó và ấn nút Nhận.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.