• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn điều chỉnh tồn kho

Hướng dẫn điều chỉnh tồn kho

Chức năng điều chỉnh được khuyên dùng khi bạn muốn điều chỉnh số lượng tồn kho cho đúng với thật tế trong trường hợp hàng hóa hư hỏng, hết hạn...

Bạn vào Tồn kho - Điều chỉnh - Tạo điều chỉnh.

Ở giao diện Tạo điều chỉnh. 

1. Chọn kho điều chỉnh.

2. Tìm sản phẩm muốn điều chỉnh theo tên sản phẩm hoặc theo mã sản phẩm.

3. Nhập số muốn điều chỉnh

4. Chọn lý do điều chỉnh.

5. Ghi chú và thêm nhãn nếu có như cầu.

6. Lưu lại để tạo điều chỉnh.

*Lưu ý:

- Số muốn điều chỉnh có thể nhập số âm, nên nếu muốn giảm số lượng tồn kho cho sản phẩm thì nhập số âm để tồn kho trừ số bạn muốn giảm.

- Đối với việc thay đổi giá vốn, lựa chọn số lượng điều chỉnh là 0, giá là số chênh lệch giá vốn cần điều chỉnh. (Ví dụ: Áo hiện tại giá vốn là 200.000đ, cần thay đổi giá vốn thành 500.000đ thì nhập vào cột giá 300.000đ)

*Lưu ý:

- Sự khác biệt giữa Nhập file kiểm kho và Nhập file dữ liệu: nhập file kiểm kho sẽ so sánh chênh lệch và ghi đè lên tồn kho của sản phẩm; cần xác định kho trước khi nhập file

- Nhập file dữ liệu sẽ cộng thêm số tồn kho vào số tồn hiện tại

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.