Đưa con chuột tới đường kẻ dọc k" /> Đưa con chuột tới đường kẻ dọc k">
  • Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn canh lề hoá đơn in nhiệt

Hướng dẫn canh lề hoá đơn in nhiệt

Do trường hợp các máy tính khác nhau hoặc do driver cài lên máy tính, nên trong qúa trình in hoá đơn xảy ra tình trạng bị mờ bên lề phải của hoá đơn in nhiệt.

Để khác phục điều này bạn chỉ cẩn chỉnh một lần duy nhất.

Bước 1: Vào phần "Cài đặt khác"


Bước 2: Tại mục "Lề" chọn " Tuỳ chỉnh" => Đưa con chuột tới đường kẻ dọc kéo về phía lề trái một đoạn vừa phải.

Bước 3: In hoá đơn.

Nếu vẫn còn bị thì kéo vào thêm một khoản nữa.

Chỉ phải cấu hình một lần duy nhất trên máy tính đó.

Nếu trường hợp dùng máy khác nếu có bị thì cấu hình lại.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.