Hoàn tiền, huỷ đơn hàng

Nhà bán hàng có thể hủy đơn hàng trong trường hợp Khách mua hàng thay đổi quyết định mua trước khi họ thanh toán. Và cũng có thể hoàn trả tất cả hoặc một phần tiền khi giao dịch với Khách mua hàng không thành công.

Các mục liên quan:


Xem lại lịch sử giao dịch của đơn đặt hàng

Trong phần Lịch sử của từng trang đơn hàng chi tiết, các thông tin về lịch sử giao dịch của đơn hàng đều được thể hiện rõ. Để xem lịch sử đơn hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Từ trang quản trị -> Đơn hàng.

2. Nhấp vào đơn hàng muốn xem lịch sử.

3. Tại trang chi tiết đơn hàng, kéo xuống phần Lịch sử, nhấp vào phần muốn xem.


Hủy đơn đặt hàng

Nếu Nhà bán hàng muốn hủy một phần hoặc toàn bộ đơn đặt hàng, thì chi tiết về việc đã hoàn lại tiền sẽ được cập nhật trong phần Lịch sử của đơn đặt hàng.

Để hủy đơn hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Từ trang quản trị -> Đơn hàng.

2. Nhấp vào mã đơn hàng cần hủy.

3. Nhấp vào biểu tượng ở góc trên cùng bên phải.

4. Nhấp vào Hủy đơn hàng.

5. Chọn lý do Nhà bán hàng muốn Hủy đơn hàng và ghi chú lại nếu muốn.

6. Mặc định, khi thực hiện lệnh Hủy đơn hàng, tất cả sản phẩm có trong đơn hàng sẽ được hoàn trả. Nếu muốn hoàn trả 1 phần đơn hàng, thay đổi số lượng theo như mong muốn:

7. Nếu không muốn nhập kho lại các sản phẩm đã hoàn trả, Nhà bán hàng bỏ chọn ở mục Nhập kho * sản phẩm:

8. Nhấp Hủy đơn hàng.


Hoàn trả đơn hàng đã thanh toán

Để hoàn trả đơn hàng đã thanh toán, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Từ trang quản trị -> Đơn hàng.

2. Nhấp vào mã đơn hàng muốn hoàn trả.

3. Ở trang chi tiết đơn đặt hàng, nhấp vào Hoàn trả:

4. Hộp thoại Hoàn trả thanh toán hiện ra, Nhà bán hàng nhập số lượng sản phẩm muốn hoàn trả:

Tổng số tiền có thể hoàn trả được tính dựa trên đơn giá của từng sản phẩm  x số lượng sản phẩm hoàn trả, không bao gồm phí vận chuyển. Nếu muốn tính thêm phí vận chuyển, Nhà bán hàng có thể cộng thêm vào.

5. Nếu muốn hoàn trả thanh toán nhưng các sản phẩm trong đơn hàng đã được chuyển đến Khách mua hàng và chưa nhập lại vào kho thì Nhà bán hàng đừng chọn mục nhập kho * sản phẩm:

6. Sau khi hoàn tất, bấm Hoàn trả.


Xóa đơn đặt hàng

Việc xóa một đơn đặt hàng sẽ xóa tất cả dữ liệu của đơn hàng đó khỏi hệ thống Haravan.

Để xóa một đơn đặt hàng, Nhà bán hàng làm như sau:

  1. Từ trang quản trị -> Đơn hàng.
  2. Nhấp vào mã đơn đặt hàng muốn xóa.
  3. Kéo xuống cuối và nhấp vào Xóa đơn hàng:

Lưu ý: Trước khi muốn xóa một đơn đặt hàng, thì đơn đặt hàng đó phải được Lưu trữ hoặc Hủy.

  • Lưu trữ: tháo tác này đồng nghĩa với việc hệ thống sẽ lưu môt bản sao của đơn hàng đó. Khi Xóa đơn hàng, giá trị tồn kho của sản phẩm sẽ được cập nhật
  • Hủy đơn hàng: Thao tác này đồng nghĩa với việc các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được nhập trả, và giá trị tồn kho của sản phẩm được cập nhật.


Haravan khuyến cáo Nhà bán hàng nên thực hiện thao tác hủy trước khi xóa đơn hàng để giá trị tồn kho được cập nhật

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.