HaraRetail - Tạo đơn hàng

Để tạo đơn hàng trong HaraRetail, tại màn hình của mục Bán hàng, Nhà bán hàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp sau đó chọn để cho vào giỏ hàng.

Tại giỏ hàng, Nhà bán hàng có thể tăng giảm số lượng sản phẩm tại ô mũi tên lên xuống, hoặc có thể nhập số trực tiếp ứng với sản phẩm đó

Nhà bán hàng có thể xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng bằng cách nhấn nút "x" bên phải tương ứng với sản phẩm cần xóa.

Nếu muốn xóa hết sản phẩm trong giỏ hàng, Nhà bán hàng có thể chọn biểu tượng thùng rác ở trên cùng bên trái của giỏ hàng.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.