Bạn cần tìm gì ?

HaraRetail - Tạo đơn hàng

Tạo đơn hàng trong HaraRetail chính là thao tác bán hàng trực tiếp trên kênh POS tại cửa hàng. 

Nhân viên bán hàng tạo đơn hàng khi khách hàng đặt hàng. Các đơn hàng được tạo sẽ nằm trong danh sách đơn hàng và có kênh bán hàng là POS.

Để tạo đơn hàng trong HaraRetail, Nhà bán hàng/nhân viên bán hàng thực hiện như sau:

  1. Nhân viên bán hàng chọn mục Bán hàng.


  2. Trong trang menu sản phẩm, nhân viên bán hàng tìm kiếm sản phẩm tương ứng trong ô Tìm kiếm.

  3. Sản phẩm được lựa chọn sẽ được thêm vào giỏ hàng. Nhân viên chọn đủ sản phẩm và điều chỉnh số lượng trong Giỏ hàng.


  4. Để xóa sản phẩm không cần thiết, Nhân viên nhấp vào dấu x.


  5. Nếu muốn xóa Giỏ hàng, Nhân viên nhấp chọn vào biểu tượng thùng rác.


  6. Sau khi hoàn tất lựa chọn, nhân viên nhấp chọn Thanh toán.

  7. Nhân viên bán hàng vào giao diện trang checkout để tiếp tục thao tác.

  8. Nhân viên truy cập bài hướng dẫn Thanh toán đơn hàng để tiếp tục thao tác.