Bạn cần tìm gì ?

Hararetail - Đơn hàng

Nhà bán hàng có thể quản lý tất cả đơn hàng trên tất cả chi nhánh của cửa hàng.

Trong danh sách đơn hàng dưới HaraRetail có 2 dạng đơn hàng gồm:

  •    Đơn hàng phát sinh từ ứng dụng POS: là Đơn hàng sẽ được ghi nhận theo từng chi nhánh bán hàng và từng nhân viên bán hàng.
  •    Đơn hàng từ website: là Đơn hàng ghi nhận từ website nhưng nhận hàng tại một chi nhánh bất kỳ.

Trường hợp Nhà bán hàng bật Cho phép đổi hoặc trả hàng khác chi nhánh (tức là đơn hàng ở chi nhánh A, đến chi nhánh B trả hàng). Nhà bán hàng chỉ cần nhập Mã đơn hàng tại khung tìm kiếm Đơn hàng thì sẽ ra Đơn hàng cần trả.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.