HaraRetail - Chuyển ca

Với chức năng chuyển ca cho phép Nhà bán hàng quản lý số đơn hàng, tiền hàng của từng nhân viên trong ca trực.

Để quản lý ca bán hàng của nhân viên, Nhà bán hàng mở chức năng Chuyển Ca.

Chức năng này mặc định ban đầu sẽ được tắt. 

Để mở chức năng Chuyển ca:

  •    Nhà bán hàng vào trang quản trị chọn Ứng dụng để đi đến ứng dụng Hararetail.
  •    Nhấp vào Cấu hình, hãy nhấp tiếp vào Chuyển ca.
  •    Tại đây Nhà bán hàng nhấp nút Mở chức năng chuyển ca, đồng thời mở chức năng Theo dõi tiền mặt nhằm ghi nhận lượng tiền mặt trong mỗi ca làm việc. Nút hiển thị màu xanh báo hiệu trạng thái Mở.

  Sau khi Mở chức năng Chuyển ca. Nhà bán hàng nhấp vào Chuyển ca để quản lý ca làm việc của nhân viên

  Tính năng trong Chuyển ca:

  TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

  Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.